Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Per a incorporar aquestes activitats al vostre expedient, podeu consultar aquest vídeo (podeu activar/desactivar els subtítols des de la icona de la cantonada inferior dreta).


Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:


Activitats formatives obligatòries:

 • Assistència a seminaris o conferències impartits per experts en l'àmbit de coneixement
  Se’n demana almenys una per curs acadèmic. Organitzat dins o fora del departament de filosofia per tal d’obrir la recerca i establir nous contactes rellevants i especialitzats.
 • Elaboració d'un article de recerca, enviat a una revista científica d'impacte
  Activitat destacada per contribuir a establir la veritable capacitat investigadora del doctorand/-a, a observar criteris de qualitat i selecció de les publicacions més adients, a avaluar el grau de dificultat d’accés a la discussió internacional de màxim nivell i a establir estratègies formals i vigents per contribuir-hi.
 • Impartició d'un seminari sobre el projecte de recerca
  Organització de seminaris departamentals amb d’altres estudiants de doctorat per tal d’exposar i debatre els avenços i resultats de la pròpia recerca en curs, on es debaten i s’exposen les línies de recerca dels diversos projectes de recerca vigents.
 • Participació en reunions de col·laboració entre grups de recerca
  Participació activa en les reunions de treball i de col·laboració entre el grup de recerca al qual està assignada la seva investigació i d’altres afins.
 • Participació en seminaris interns del grup de recerca
  Exposició de la recerca doctoral en el si del grup de recerca al qual està assignada la investigació.
 • Participació en simposis de joves investigadors
  Exposició de comunicacions en congressos tant nacionals com internacionals sobre filosofia contemporània. Se’n demana almenys una participació cada curs.
 • Presentació d'una comunicació (poster o oral) en congrés nacional o internacional
  Participació en congressos especialitzats que permetin posar a prova els avenços i resultats de la recerca en un fòrum internacional, assegurant-hi una resposta diversa que permet aproximacions metodològiques i temàtiques d’altres contextos i tradicions de recerca i potenciant l’ús d’altres llengües vehiculars.
 • Presentació d'una comunicació en jornada científica departamental
  Exposició d’una comunicació en les jornades que organitza amb regularitat el departament de filosofia.
 • Col·laboració en tasques docents (estudiants amb beca)
  Impartició de docència en assignatures afins.

Activitats formatives optatives

 • Assistència a working doctoral groups
  Participació en un grup de treball de doctorat almenys una vegada durant el curs, assegurant una formació de gran valor pedagògic i social alhora.
 • Estades de recerca en centres nacionals o estrangers, públics o privats
  Aquesta activitat és optativa només per als/a les estudiants sense beca de formació.
 • Curs d'idiomes o de millora de la docència en anglès
  Aquesta activitat és optativa només per als/a les estudiants que no desitgen orientar la seva carrera cap a la recerca internacional.
 • Curs o taller d'innovació docent
  Activitat recomanada als/a les estudiants que compten amb hores de docència al departament de filosofia. Consisteix en la participació en els cursos o tallers d’innovació docent oferts per l’IDES (Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior).

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://www.uab.cat/web/doctorat-1320825412601.html