Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Per a incorporar aquestes activitats al vostre expedient, podeu consultar aquest vídeo (podeu activar/desactivar els subtítols des de la icona de la cantonada inferior dreta).


Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:
 

Obligatòries:

  • Participació en simposis de joves investigadors
    Activitat formativa per promoure la presentació de la recerca en curs.
  • Presentació d'una comunicació (pòster o oral) en congrés nacional o internacional
    Presentació de la recerca realitzada davant d'una audiència especialitzada, incorporació de comentaris i revisió, i eventual publicació del treball presentat.
  • Elaboració d'un article d'investigació, enviat a una revista científica d'impacte
    Donar a conèixer la recerca realitzada a la comunitat científica de l'especialitat.
  Optatives:
  • Estades de recerca en centres nacionals o estrangers, públics o privats

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: https://blogs.uab.cat/englishstudiesdoctorate/