Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Per a incorporar aquestes activitats al vostre expedient, podeu consultar aquest vídeo (podeu activar/desactivar els subtítols des de la icona de la cantonada inferior dreta).


Les activitats formatives programades en aquest programa de doctorat són les següents:

Obligatòries

 • Assistència a seminaris o conferències impartits o organitzats pel departament per experts en l'àmbit de coneixement.
 • Presentació d'una comunicació (pòster o oral) en congressos nacionals o internacionals.
 • Elaboració d'un article de recerca, enviat a una revista científica d'impacte.
 • Impartició d'un seminari sobre el projecte de recerca.


Optatives

 • Participació en tallers o cursos d'especialització metodològica.
 • Participació en reunions o elaboració d'un projecte de recerca.
 • Col·laboració en tasques docents (becaris i associats clínics).
 • Assistència a working doctoral groups.
 • Participació en jornades doctorals.
 • Curs de competència lingüística per a la comunicació científica.
 • Sessions hospitalàries.
 • Curs de formació per a personal investigador usuaris d'animals per a experimentació.
 • Curs d'instal·lacions radioactives.
 • Estades de recerca en centres estrangers, públics o privats.

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició