Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:
 

Obligatòries:

 • Participació en tallers o cursos d'especialització metodològica
  El doctorand ha d'assistir als cursos organitzats pel servei de biblioteques sobre l'ús eficient de les bases de dades bibliogràfiques (SCOPUS, Medline, etc.), la identificació de revistes amb índex d'impacte i la gestió de la bibliografia.
 • Presentació d'una comunicació (pòster o oral) en congrés nacional o internacional
  El doctorand ha de presentar almenys una comunicació relacionada amb la temàtica de la seva tesi doctoral en un congrés de reconegut prestigi en el camp de treball específic de la tesi.
 • Elaboració d'un article d'investigació enviat a una revista científica d'impacte
  El doctorand ha d'enviar almenys un article relacionat amb el treball realitzat en la tesi i els resultats obtinguts a una revista indexada a l'ISI-JCR en el camp de treball específic de la tesi.
 • Assistència a seminaris o conferències impartides per experts en l'àmbit de coneixement
  Assistència a un seminari o conferència per curs acadèmic impartida per un expert en l'àmbit de coneixement i organitzades pel mateix programa de doctorat, o bé identificades específicament des de la direcció del programa.
 • Impartició d'un seminaris sobre el projecte de recerca
  Impartició d'un seminari intern en el grup de recerca, fora de l'àmbit del seguiment.

Optatives:

 • Curs d'idiomes o de millora de la docència en anglès
  El doctorand pot participar durant els seus estudis de doctorat en els cursos d'anglès oferts pel Servei de Llengües de la UAB.
 • Curs d'emprenedoria i empresa
  El doctorand fa un curs d'iniciativa empresarial, ofert per l'Escola de Postgrau de la UAB o per una altra institució prèviament acceptada pel programa. Per superar-la, cal haver superat o assistit a un curs d'aquest tipus durant el període de durada dels programa de doctorat.
 • Curs de propietat intel·lectual i industrial
  El doctorand fa un curs de propietat intel·lectual i industrial, ofert per l'Escola de Postgrau de la UAB o per una institució aprovada per la comissió acadèmica del programa de doctorat. Per superar-la, cal haver superat o assistit a un curs d'aquest tipus durant el període de durada dels estudis.
 • Col·laboració en tasques docents
  Impartició de classes de problemes d'aula o de laboratori en el marc d'una titulació oficial de grau. Per superar-la, l'ensenyament impartit per l'estudiant durant els estudis ha de comptabilitzar-se en el pla docent amb un mínim de 60 hores.
 • Estades de recerca en centres nacionals o estrangers, públics o privats
  El doctorand pot realitzar de forma optativa una estada de recerca en un centre estranger. En l'avaluació anual del document d'activitats del doctorand, la comissió acadèmica del programa de doctorat valorarà si el doctorand ha complert amb èxit aquesta activitat. L'autorització de la defensa de la tesi no estarà subjecta al compliment d'aquesta activitat.
 • Participació en simposis de joves investigadors
  Presentació d'una contribució en un simposi de joves investigadors. Es considera superada si el doctorand realitza una presentació al llarg dels seus estudis.

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició