Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Per a incorporar aquestes activitats al vostre expedient, podeu consultar aquest vídeo (podeu activar/desactivar els subtítols des de la icona de la cantonada inferior dreta).


Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:
 

Obligatòries:

 • Elaboració d'un article d'investigació, enviat a una revista científica d'impacte 
  Per norma general, les tesis doctorals consisteixen en tres assajos en forma d’article de recerca per ser enviat a una revista científica d’impacte. Se’n fa un per curs i es presentara en un dels dos worskshops que celebra el programa. És factible que el primer article es pugui enviar a una revista científica d’impacte durant el darrer any del doctorat.
 • Participació en seminaris interns de grup de recerca/departament
  Anualment, el doctorand ha de presentar els progressos de la seva tesi. La previsió és que faci un article cada any i que es presenti en un dels dos workshops anuals en què obligatòriament ha de participar el doctorand del programa, bé sigui presentant el treball o bé comentant-ne d’altres. A aquestes reunions, hi assisteixen professors del doctorat i també altres professors convidats, predominantment d’altres universitats estrangeres, que comenten els treballs prèviament exposats a l’audiència. Els workshops s’organitzen al juny (DEMO June Workshop), a la Universitat Autònoma de Barcelona, i al setembre (International Business Economics Workshops) a la Universitat de les Illes Balears.

Optatives:

 • Assistència a seminaris o conferències impartits per experts en l'àmbit de coneixement
  Els diferents departaments que col·laboren en el programa de doctorat organitzen de forma quinzenal seminaris en els quals poden assistir, de forma optativa, els doctorands del programa. La majoria dels seminaris són en anglès.
 • Assistència a working doctoral groups
  Moltes de les organitzacions científiques en l’àrea de la gestió empresarial i l’economia, tant a nivell nacional com internacional, organitzen periòdicament aquest tipus d’activitats. Es fomenta que el doctorand pugui participar-hi sempre que tingui el vistiplau del director de tesi. Aquesta activitat té més sentit durant els primers anys de doctorat.
 • Estades de recerca a centres nacionals o estrangers, públics o privats
  Es fomenta l’estada del doctorand en centres d’investigació estrangers, fet que depèn de les beques de mobilitat a les quals pugui tenir accés. És recomanable que aquesta activitat es porti a terme durant el tercer any del doctorat.
 • Impartició d'un seminari sobre el projecte de recerca
  Els diferents departaments que col·laboren en el programa de doctorat organitzen de manera quinzenal presentacions de treballs en un estat preliminar. De manera optativa, el doctorand hi pot participar. És recomanable que es facin quan s’està iniciant cadascun dels tres capítols de la tesi doctoral.
 • Participació en escoles d’estiu
  Algunes universitats i organitzacions científiques i acadèmiques organitzen cursos especialitzats durant els mesos d’estiu. Es considera la possibilitat de participar-hi, depenent de la possibilitat de finançament que tingui el programa de doctorat.
 • Participació en job market sessions
  Els departaments que configuren el programa tenen l’acord de no contractar cap dels estudiants acabats de graduar. Això implica que han de participar en activitats de contractació per part d’altres universitats. És una activitat imprescindible per aquells estudiants que vulguin desenvolupar una carrera acadèmica. Recomanable durant el tercer curs del programa de doctorat.
 • Participació en simposis de joves investigadors
  Algunes universitats i organitzacions científiques de l’àrea de la gestió empresarial i l’economia, tant a nivell nacional com internacional, organitzen periòdicament aquest tipus d’activitats. Es fomenta que el doctorand pugui participar-hi sempre que compti amb el vistiplau del director de tesi.
 • Participació en tallers o cursos d'especialització metodològica
  Alguns departaments universitaris i organitzacions científiques de l’àrea de la gestió empresarial i l’economia, tant a nivell nacional com internacional, organitzen periòdicament aquest tipus d’activitats. Es fomenta que el doctorand pugui participar-hi sempre que compti amb el vistiplau del director de tesi. Recomanable durant els primers cursos del programa de doctorat.
 • Presentació d'una comunicació (pòster o oral) en congrés nacional o internacional
  Per norma general, les tesis doctorals consisteixen n en tres assajos en forma d’article d’investigació per ser enviats a una revista científica d’impacte. És summament convenient que abans rebi comentaris d’experts en diferents congressos i conferències. Un cop tingui escrit el primer capítol, aproximadament el primer curs acadèmic, es recomana que el presenti en els fòrums especialitzats als quals assisteixen futurs avaluadors o editors de revistes potencials de ser enviades.
 • Col·laboració en tasques docents
  La farà el doctorand que aconsegueixi finançament i la beca del qual consideri la possibilitat de col·laborar en tasques docents. Es pot fer durant el període de durada de la beca.
 • Curs de tècniques estadístiques
  No està previst que se n'organitzin des del mateix programa de doctorat, però si el director i el doctorand ho creuen oportú, el doctorand pot participar als cursos de tècniques estadístiques que s’organitzin dins de la mateixa universitat on està matriculat o bé en d'altres.
 • Curs o taller d'innovació docent
  No està previst que se n'organitzin des del mateix programa de doctorat, però si el director i el doctorand ho creuen convenient, el doctorand pot participar en els cursos o tallers d’innovació docent que s’organitzin dins de la mateixa universitat on està matriculat o bé en d'altres. Recomanable durant els primers cursos de la tesi.
 • Participació en jornades doctorals
  No està previst que s’organitzin des del mateix programa, però si el director i el doctorand ho creuen oportú, el doctorand pot participar en les jornades doctorals que s’organitzin dins de la mateixa universitat on està matriculat o bé en d'altres.
 

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: https://pagines.uab.cat/demo/