Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Per a incorporar aquestes activitats al vostre expedient, podeu consultar aquest vídeo (podeu activar/desactivar els subtítols des de la icona de la cantonada inferior dreta).


Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:


Obligatòries:

 • Elaboració d'un article d’investigació destinat a una revista d’impacte, d’entre les habituals de la disciplina: Social Sciences Citation Index, CARHUS Plus+, CIRC, In- RECS, IN-RESH, Journal Citation Reports, Latindex, Social Sciences Citation Index, SCOPUS.
  Aquesta activitat s’ha de realitzar en el tercer curs acadèmic sota la supervisió del director de la tesi doctoral.
 • Assistència a working doctoral groups
  Exposició del projecte de tesi en el seminari “La investigació com a procés”. Cada alumne haurà d’assistir en el segon o tercer any a aquest seminari de manera obligatòria. El seu objectiu és exposar i debatre aspectes relatius a l’objecte d’estudi seleccionat, la metodologia, els objectius, les dificultats que s’han trobat, etc. Aquesta activitat es realitzarà amb la presència de professors i estudiants del programa de doctorat.
 • Presentació d'una comunicació o pòster en congrés nacional o internacional
  Sempre que es disposi de resultats parcials s’incentivarà a l’alumnat a presentar comunicacions en congressos de l’especialitat.
 • Assistència a seminaris o conferències impartits per experts de l'àmbit de coneixement
  Tres conferències o seminaris per curs acadèmic amb especialistes i investigadors de l’àmbit professional i acadèmic.

Optatives:

 • Estades de recerca en centres nacionals o estrangers, públics o privats (segon i tercer any)
  La UAB i el Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat compten amb una llarga tradició en accions de mobilitat.
 • Participació en reunions de col·laboració entre grups de recerca
  Assistència a activitats relacionades amb les investigacions en curs dels diferents docents del doctorat. S’exposaran resultats, metodologies i problemàtiques derivades d’aquestes investigacions.
 • Participació en seminaris interns de grups de recerca del departament
  El GRISS organitza reunions i seminaris d’àmbit nacional i/o internacional. Es planificarà anualment una sessió monogràfica amb equips d’investigació que exposaran els seus resultats d’investigació.

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició