Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Per a incorporar aquestes activitats al vostre expedient, podeu consultar aquest vídeo (podeu activar/desactivar els subtítols des de la icona de la cantonada inferior dreta).


Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:
 

Obligatòries:

 • Assistència a seminaris o conferències impartits per experts en l'àmbit del coneixement
  Les conferències es poden organitzar des de l'ICTA o des de qualsevol organisme. S'inclouen també l'assistència a congressos o jornades específiques.
 • Impartició d'un seminari sobre el projecte de recerca
  Aquesta activitat consisteix a presentar, oralment, la planificació del projecte o els resultats ja obtinguts a un públic poc especialitzat. El seminari s'impartirà per als estudiants de màster i/o grau.
 • Elaboració d'un article d'investigació, enviat a una revista científica d'impacte
  La manera més habitual de difondre els resultats científics és mitjançant la publicació a revistes científiques especialitzades i de difusió internacional. Per això, es fomenta la redacció d'articles com a mitjà per difondre els resultats de la investigació realitzada.
 • Impartició d'un seminari sobre el projecte de recerca
  Presentació al grup de recerca o qualsevol altre públic especialitzat els resultats més rellevants obtinguts en la recerca.

Optatives:

 • Estades de recerca en centres nacionals o estrangers, públics o privats
  Són molts els doctorands que fan estades d'un mínim de tres mesos en una institució estrangera. Així, el 35% de les tesis presentades en els darrers cursos (2010-2011 i 2011-2012) han obtingut la menció Doctor Europeu. El doctorand que faci una estada a l'estranger en les condicions establertes per la normativa de doctorat actual, tindrà opció d'obtenir la menció Doctor Internacional en el seu títol de doctor/a.
 • Participació en l'elaboració d'un projecte de recerca
  Aquesta activitat consisteix a participar en les discussions per a la redacció d'un projecte de recerca, com també en alguns dels apartats com ara la introducció, la metodologia, etc., especialment si el projecte de recerca representa continuïtat envers el projecte de tesi que l'estudiant desenvolupa.
 • Presentació d'una comunicació (pòster o oral) en congrés nacional o internacional
  L'assistència a un congrés es una excel·lent oportunitat per interactuar amb altres estudiants de doctorat i altres científics del mateix àmbit. La manera més habitual de presentar els resultats propis és mitjançant comunicacions que poden ser un pòster en panel o presentacions orals curtes.
 • Col·laboració en tasques docents
  El doctorand pot impartir classes pràctiques (d'aula o laboratori) dins aquelles matèries assignades al seu departament i sempre que la seva beca sigui compatible amb aquest tipus d'activitat.
 • Curs de seguretat i higiene en el laboratori
  Aquesta activitat consisteix a assistir a un curs on es revisin les normes de seguretat i higiene, així com les bones pràctiques que s'han de seguir en qualsevol experimentació al laboratori.
 • Participació en jornades "doctorals"
  Consisteix en l'organització d'unes sessions informatives per als doctorands on es presentin oportunitats d'integració al món laboral un cop finalitzat el programa de doctorat.
 

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://icta.uab.es/formacion/doctorat.jsp