Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Per a incorporar aquestes activitats al vostre expedient, podeu consultar aquest vídeo (podeu activar/desactivar els subtítols des de la icona de la cantonada inferior dreta).


Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:

Obligatòries:

 • Assistència a seminaris o conferències impartits per experts en l'àmbit de la biotecnologia
  Assistència a 3 seminaris/conferències al llarg del doctorat de temes de recerca punters impartits per persones de reconegut prestigi internacional en l’àmbit de la biotecnologia.
 • Assistència a working doctoral group
  Assistència a reunions del grup de recerca on es discutiran temes de recerca d’interès comú per al grup i es presentaran periòdicament els resultats de la recerca dels membres del grup.
 • Elaboració d'un article d'investigació, enviat a una revista científica d'impacte
  La redacció d’un article d’investigació proporciona al doctorat una experiència sobre com divulgar el seu treball de recerca a la comunitat científica, i  conèixer les revistes més adients del seu camp per fer aquesta difusió.
 • Impartició d'un seminari sobre el projecte de recerca
  L’objectiu d’impartir un seminari previ a la lectura de la tesi és formar el doctorand en la presentació oral d’un treball científic i la posterior discussió davant d’un públic entès en la matèria.
 • Participació en reunions de col·laboració entre grups de recerca
  L’objectiu és familiaritzar el doctorand en reunions amb altres grups de recerca on es discuteixen i planifiquen resultats i experiments comuns, per potenciar la multidisciplinarietat de la biotecnologia.
 • Participació en seminaris interns del grup de recerca / departament
  L’objectiu és impartir un seminari  anual dels resultats obtinguts dins del seu grup de recerca per adquirir l’hàbit de presentar i discutir de manera didàctica els resultats obtinguts, així com parlar en públic.
 • Presentació d'una comunicació (pòster o oral) en congrés nacional o internacional
  Aquest a activitat té com a objectiu formatiu que l’alumne conegui el mon de la difusió de resultats científics d’un congrés, participant-hi de manera activa mitjançant la presentació dels resultats de la seva recerca.

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició