Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Per a incorporar aquestes activitats al vostre expedient, podeu consultar aquest vídeo (podeu activar/desactivar els subtítols des de la icona de la cantonada inferior dreta).


Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:

Obligatòries:

 • Assistència a seminaris o conferències impartits per experts en l'àmbit de coneixement
  El departament d'Economia i d'Història Econòmica, juntament amb l'Institut d'Anàlisi Econòmica (CSIC), organitza setmanalment els seminaris següents: Seminari d'Economia Aplicada , Seminari de Microeconomia i Seminari de Macroeconomia . El doctorand, com a part de la seva formació, ha d'assistir als seminaris que es facin en la seva àrea de recerca.

 • Impartició d'un seminari sobre el projecte de recerca
  Tots els estudiants de darrer any de doctorat han de presentar la seva recerca en un seminari com a part de la seva preparació per anar al mercat de treball.

 • Participació en seminaris interns de grup de recerca / departament
  La sèrie de seminaris descrita en el punt anterior es complementa amb dos seminaris interns, on professors i doctorands es reuneixen per parlar de la seva recerca i presentar els darrers treballs. Són Social Choice and Game Theory; i Macroeconomia.

 • Participació en job market sessions
  Per tal de preparar els doctorands per poder accedir al mercat de treball, el programa organitza unes sessions preparatòries a on es fan simulacres d'entrevistes amb un comíté de professors que avaluan el candidat.

 • Elaboració d'un article d'investigació
  Tots els doctorands elaboren tres articles d'investigació que formen part del contingut de la tesi doctoral. Si ho considera oportú, la comissió acadèmica del programa doctorat pot donar el vistiplau perquè una tesi doctoral estigui formada només per dos articles de recerca.

Optatives:

 • Participació en escoles d'estiu
  El director de tesi recomana, quan sigui pertinent, la participació del doctorand en escoles d'estiu internacionals centrades en l'àrea de recerca de l'interès del doctorand.
 • Participació en simposis de joves investigadors
  El director de tesi recomana, quan sigui pertinent, la participació del doctorand en simposis.
 • Presentació d'una comunicació (pòster o oral) en congrés nacional o internacional
  El director recomana, quan sigui pertinent, la participació del doctorand en un congrés.

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://idea.uab.es