Preguntes freqüents de títols

 1. Quan i com puc sol·licitar el títol oficial?
 2. Quina documentació he de presentar?
 3. Pot fer la sol·licitud del meu títol una altra persona?
 4. Quina validesa té el resguard de pagament dels drets d’expedició del títol?
 5. Què és el certificat substitutori del títol?
 6. Quan puc recollir el meu títol oficial definitiu, i quina documentació he d’aportar?
 7. Si no puc passar a recollir el meu títol definitiu a la Gestió Acadèmica de la Facultat, quines opcions tinc?
 8. Puc sol·licitar un duplicat del títol?
 9. Com puc legalitzar el meu títol oficial si he de marxar a l’estranger?
 10. Com puc homologar el meu títol a l’estranger?
 11. Tinc un títol oficial universitari estranger: com el puc homologar a Espanya?
 12. Tinc un títol de Màster fet a l’estranger: com el puc homologar?
 13. Què és el Suplement Europeu al Títol (SET)?
 14. Com puc sol·licitar el SET?
 15. Si no puc passar a recollir el meu SET a la Gestió Acadèmica de la Facultat, quines opcions tinc?
 
1. Quan i com puc sol·licitar el títol oficial?
 

Per poder sol·licitar el títol, el teu expedient acadèmic ha d'estar en estat: “Tancat en disposició de títol”.

Ho pots fer directament a la Gestió Acadèmica de la Facultat, demanant cita prèvia amb anterioritat, o bé mitjançant Internet. L'adreça de connexió pública al web per fer l’autosol·licitud és: http://sia.uab.cat → ALUMNES: Secretaria virtual → Sol·licitud de títol.

 
2. Quina documentació he de presentar?
 

Si ho sol·licites directament a la Gestió Acadèmica has de portar el DNI/passaport vigent, (original i còpia), i fer el pagament de la taxa corresponent amb targeta de dèbit o crèdit o fent un ingrés a l'oficina de Catalunya Caixa.

Si has fet una autosol·licitud, hauràs de fer arribar a la Gestió Acadèmica,  per carta certificada: impressió de la sol·licitud degudament signada, còpia compulsada del DNI/passaport vigent(o original i fotocòpia), justificant de pagament de les taxes d’expedició de títol i document acreditatiu de gratuïtat si fos el cas, en el termini de 10 dies.


Més informació

3. Pot fer la sol·licitud del meu títol una altra persona?

 
, és possible. La persona autoritzada per tu, que haurà de portar un document d’autorització degudament omplert i signat, a més d’una còpia del seu DNI/Passaport i del teu compulsat.

 
Pots descarregar el document d’autorització
 

4. Quina validesa té el resguard de pagament dels drets d’expedició del títol?
 
Mentre el títol no sigui expedit, és el document que t’acredita com a titulat o titulada.
 

5. Què és el certificat substitutori del títol?
 

Mentre el títol no sigui expedit és el document que t’acredita com a titulat o titulada i et dóna tots els drets establerts per la legislació vigent. L’has de sol·licitar si has de fer una legalització de documents per presentar-la a l’estranger.


Més informació
 

6. Quan puc recollir el meu títol oficial definitiu, i quina documentació he d’aportar?
 

El títol oficial definitiu emès pel Ministeri pot trigar uns dos anys en arribar a la Gestió Acadèmica de la Facultat. Quan arriba a la Facultat, l'alumant rep una notificació, bé per correu postal, bé per correu electrònic, indicant les opcions de recollida.

Per passar a recollir-lo presencialment és necessari  presentar el DNI/Passaport vigent i entregar el rebut de pagament o certificat substitutori del títol.


Més informació
 

7. Si no puc passar a recollir el meu títol definitiu a la Gestió Acadèmica de la Facultat, quines opcions tinc?
 
Tens dos opcions:
 
-1. El títol definitiu pot ser enviat a:
 
Delegacions territorials del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Delegacions provincials del Ministeri d’Educació i Cultura
Ambaixades i oficines consulars d’Espanya a l’estranger
 

Aquest procediment s’especifica a la carta de notificació que has rebut indicant-te que ja pots recollir el títol. Per qualsevol dubte pots posar-te en contacte amb la gestió acadèmica: ga.c.educació@uab.cat.

En aquest cas, l’interessat haurà de recollir personalment el títol a la institució a la qual s’ha enviat. En cap cas la universitat pot enviar un títol definitiu a un domicili particular.

 
2- Pot recollir el títol una persona diferent al titular, degudament autoritzada mitjançant un poder notarial específic.
 
Més informació
 
 

8. Puc sol·licitar un duplicat del títol?
 
Pots demanar un duplicat del títol en els següents casos:
 
- Modificació de les teves dades personals
- Pèrdua, destrucció o robatori
- Deteriorament

Més informació
 

9. Com puc legalitzar el meu títol oficial si he de marxar a l’estranger?
 

Si necessites que un document acadèmic d’una titulació oficial tingui validesa a l’estranger, hauràs de legalitzar-lo per la via diplomàtica.  

 
Mes informació
 

10. Com puc homologar el meu títol a l’estranger?
 

Per poder homologar el teu títol oficial a l’estranger t’has d’adreçar al Ministeri competent en matèria educativa del país on vols homologar-lo.

Més informació

11. Tinc un títol oficial universitari estranger com el puc homologar a Espanya?
 

Per homologar el teu títol oficial emès per un país estranger t’has d’adreçar al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Aquest emetrà una resolució favorable, desfavorable o condicionada a la superació d’uns requisits formatius complementaris.

Més informació

En cas que el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport hagi emès una resolució a la homologació del teu títol on s’indiqui que has de superar uns requisits formatius complementaris t’hauràs d’adreçar a qualsevol universitat espanyola per a la superació d’aquests.


Mes informació
 

12. Tinc un títol de Màster fet a l’estranger, com el puc homologar?
 

L'homologació es pot sol·licitar a títol de Màster Universitari per la UAB o a nivell acadèmic corresponent als estudis de Màster. La sol·licitud d’homologació es fa directament a la Gestió Acadèmica de la Facultat que ofereix els estudis que es volen homologar.

No obstant això, no es poden homologar a la UAB aquells títols de màsters que estan regulats per directrius pròpies, atès que és competència del Ministeri amb competències d'Educació. (com és el cas del Màster Universitari en Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes).

 
13. Què és el Suplement Europeu al Títol (SET)?
 

El suplement europeu al títol (SET) és un document que acompanya el títol universitari oficial amb la informació unificada dels estudis que has cursat: el contingut, les competències, les qualificacions, les pràctiques externes, etc. El SET et garanteix que tot allò de què se t’ha avaluat cursant el grau tindrà la mateixa validesa en qualsevol altre país de l’EEES. S’expedeix en trilingüe: català, castellà i anglès.


14. Com puc sol·licitar el SET?
 

Actualment, en les titulacions de Grau i Màster universitaris, la sol·licitud del títol ja implica la sol·licitud del SET, ja que aquest document acompanya el títol universitari oficial. El SET està inclòs en les taxes que l’estudiant abona per obtenir el títol oficial i s’expedeix en el cas de la UAB en trilingüe: castellà, català i anglès.
 

15. Si no puc passar a recollir el meu SET a la Gestió Acadèmica de la Facultat, quines opcions tinc?
 
Aquest document el pot recollir:
 

-       La persona interessada (t’hauràs d’identificar per mitjà del DNI o del passaport)

-       Una persona autoritzada (presentant escrit d’autorització signat per la persona interessada i acompanyat d’una còpia del DNI/Passaport de la persona interessada i de la persona autoritzada)

-       Sol·licitar l’enviament del SET al teu domicili. Hauràs de presentar la sol·licitud de l’enviament a la gestió acadèmica de la facultat bé per correu postal (Edifici G5, 08193 Bellaterra) o bé per correu electrònic. A la sol·licitud han de constar les teves dades (nom, DNI, adreça, telèfon...,) i una fotocòpia del DNI.