Preguntes freqüents sobre Expedient

  1. Puc consultar el meu expedient acadèmic?
  2. Com puc saber la nota mitja del meu expedient?
  3. Les assignatures que tinc reconegudes computen en la mitja del meu expedient?
  4. Com puc modificar les dades personals del meu expedient?
  5. No recordo el NIU ni la paraula de pas, com puc doncs consultar el meu expedient?
 
 

1. Puc consultar el meu expedient acadèmic?


. Pots entrar a la pàgina web http://sia.uab.cat i accedir a l’apartat ALUMNES, a Matrícula i expedient: Consulta de l’expedient acadèmic i de qualificacions. Per poder accedir a la teva informació caldrà que posis el NIA i el password.

2. Com puc saber la nota mitja del meu expedient?


Si estàs consultant el teu expedient a la intranet (http://sia.uab.cat), pots calcular la nota mitjana del 0 al 10 accedint al menú El meu expedient>Nota mitja.

3. Les assignatures que tinc reconegudes computen en la mitja del meu expedient?


Les assignatures reconegudes i qualificades amb un APTE, no es tenen en compte per establir la nota mitja de l’expedient.

Més informació

4. Com puc modificar les dades personals del meu expedient?


Tens dues maneres de fer-ho: bé venir a Gestió Acadèmica per sol·licitar un full de modificació de dades personals, bé pots fer-ho tu mateix/a en el moment de formalitzar la matrícula.

5. No recordo el NIU ni la paraula de pas, com puc doncs consultar el meu expedient?

Pots gestionar-ho a través del portal web de Secretaria virtual: aquí bé per l’opció OBTENIR LA CONTRASENYA, bé per l’opció ALTRES FUNCIONS: Estudiants de nou accés o sense targeta activa.

En cas que no puguis generar la paraula de pas t’hauràs de personar a la Gestió Acadèmica del centre per obtenir novament el NIU i pasword, per a la qual cosa serà necessari que t’identifiquis amb el DNI i reservis cita prèvia o trametre el següent formulari degudament omplert i signat per tu (descarrega’t el formulari: Sol·licitud. Formulari paper), és important que no deixis cap camp sense omplir i a exposo indiquis que necessites que actualitzem les teves dades personals al teu expedient per tal que pugui generar la teva paraula de pas i obtenir el NIU per l’opció del portal web de Secretaria virtual de Generació de la paraula de pas. A la sol·licitud has d’adjuntant el teu DNI compulsat que ha d’estat vigent, per correu certificat a la nostra adreça postal: Gestió Acadèmica, Facultat de Ciències de l’Educació, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra.