Preguntes freqüents sobre Expedient

  1. Puc consultar el meu expedient acadèmic?
  2. Com puc saber la nota mitja del meu expedient?
  3. Les assignatures que tinc reconegudes computen en la mitja del meu expedient?
  4. Com puc modificar les dades personals del meu expedient?
 
 

1. Puc consultar el meu expedient acadèmic?

. Pots entrar a la pàgina web http://sia.uab.cat i accedir a l’apartat ALUMNES, a Matrícula i expedient: Consulta de l’expedient acadèmic i de qualificacions. Per poder accedir a la teva informació caldrà que posis el NIA i el password.

2. Com puc saber la nota mitja del meu expedient?

Si estàs consultant el teu expedient a la intranet (http://sia.uab.cat), pots calcular la nota mitjana del 0 al 10 accedint al menú El meu expedient>Nota mitja.

3. Les assignatures que tinc reconegudes computen en la mitja del meu expedient?

Les assignatures reconegudes i qualificades amb un APTE, no es tenen en compte per establir la nota mitja de l’expedient.

Més informació

4. Com puc modificar les dades personals del meu expedient?

Tens dues maneres de fer-ho: bé venir a Gestió Acadèmica per sol·licitar un full de modificació de dades personals, bé pots fer-ho tu mateix/a en el moment de formalitzar la matrícula.