Convocatòria extraordinària de fi d'estudis

Requisits

Podràs sol.licitar aquesta convocatòria si has matriculat tots els crèdits necessaris per a finalitzar els estudis.
 
La teva sol.licitud haurà d'abastar totes les assignatures o els mòduls pendents de superar.
 
Les assignatures o els mòduls per les quals facis la sol.licitud, no hauran d'haver estat matriculades per primera vegada dins del mateix curs acadèmic, excepte el treball fi d'estudis o el pràcticum.
 

Sol·licitud

Termini
En el termini establert al calendari administratiu de la Facultat (Apartat AVALUACIÓ)
 

Lloc
L'hauràs de formalitzar a la Gestió Acadèmica del centre i adreçar-la al deganat o a la direcció del teu centre: com formalitzar el tràmit


Documentació que cal presentar

Formulari
Convocatòria extraordinària de fi d'estudis. Sol·licitud

 

Calendari d'avaluació

Calendari de les activitats d’avaluació >>