Preguntes freqüents Certificats

Preguntes freqüents

 1. Com puc sol·licitar un certificat acadèmic personal?
 2. Quan podré tenir el certificat?
 3. Quina informació inclou el certificat acadèmic personal?
 4. Al certificat acadèmic personal hi consta la nota mitjana del meu expedient?
 5. Quins certificats de llengua catalana puc sol·licitar com a titulat a la Facultat?
 6. M'han admès en una altra Universitat i m'han demanat que us sol·liciti el trasllat d'expedient, com ho haig de fer?
 7. No recordo el NIU ni la paraula de pas, com puc doncs sol·licitar un certificat electrònic?
 8. Puc demanar un certificat que acrediti que estic exempt/a de cursar el Màster per exercir com a docent en el cos de professorat de secundària, segons els requisits que estableix el Departament d'Educació?
 9. Si vaig fer la prova de nivell bàsic de competència digital docent que organitza la Facultat, en el curs 2020-2021, quina certificació obtindré?
 10. Si he cursat el Grau en Educació Primària en anglès, puc sol·licitar un certificat que ho acrediti?


1. Com puc sol·licitar un certificat acadèmic personal?

Si has fet estudis de Grau, Màster oficial, Llicenciatura en Pedagogia o Psicopedagogia o Diplomatura de Mestre/a, el certificat acadèmic personal que pots sol·licitar és el que s’expedeix en format electrònic >Més informació

Si vas fer estudis de Diplomatura de Formació de Professorat d’EGB de l’Escola de Mestres de Sant Cugat o de Llicenciatura en Filosofia i Lletres (secció de Ciències de l’Educació) a la Facultat de Ciències de l’Educació caldrà que enviïs un correu electrònic a ga.c.educacio@uab.cat. Rebràs un correu de resposta amb les instruccions que hauràs de seguir per sol·licitar el certificat.


 

2. Quan podré tenir el certificat?

El certificat electrònic l’obtindràs immediatament després de fer el pagament amb targeta.

Els certificats sol·licitats a la Gestió Acadèmica poden trigar uns dies. Et recomanem que el sol·licitis amb temps. Excepcionalment, et podràs emportar el certificat el mateix dia si la persona responsable de signar-ho es troba present i si no es produeix cap incidència que ho impedeixi.
 

3. Quina informació inclou el certificat acadèmic personal?


Consta la informació relativa a l'accés als estudis, les assignatures/mòduls que has cursat durant la titulació amb la  nota corresponent i l’any en què s’han cursat, la menció o especialitat de la titulació (en cas que en tingui), les assignatures/mòduls i/o activitats que has transferit o reconegut al llarg de la titulació, així com també pots sol·licitar que s’inclogui la nota mitja que has obtingut a la titulació.

Si necessites que el certificat reculli alguna altra informació, cal que ho sol·licitis per correu electrònic (ga.c.educacio@uab.cat) abans de tramitar-ne la sol·licitud.
 

4.Al certificat acadèmic personal hi consta la nota mitjana del meu expedient?

Quan sol·licites el certificat acadèmic electrònic pots demanar-ho mitjançant el desplegable del camp “Barem a aplicar” que apareix a la pantalla en què selecciones l’expedient. Hauràs d’escollir una de les dues opcions següents:

 • Mitjana sobre 10: barem “36 – RD 1125/2003 de 05/09 – (CG 19/03/2015)
 • Mitjana sobre 4: barem “2 – RD 1497/1987 (mod. RD 1267/1994 – RD 1044/2003)

Més informació >

 

5. Quins certificats de llengua catalana puc sol·licitar com a titulat a la Facultat?
 

La Facultat no pot certificar el nivell C1 de català. Si compleixes els requisits establerts a l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, hauràs de dirigir-te a l’institut d’ensenyament secundari perquè expedeixin el certificat corresponent, que equival al nivell C1.

Si ets diplomat/da en la titulació de Mestre/a:

 • Pots sol·licitar el certificat de Capacitació de la Llengua Catalana per a l’Ensenyament Primari i Infantil a la Gestió Acadèmica de la Facultat. Amb aquest certificat se te n’entregarà un altre, emès pel servei competent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, en què se’n fa constar l’equivalència al nivell C1.

Si ets diplomat/da en Professorat d’EGB i vas finalitzar els estudis a partir del curs 1978-79:

 • i vas fer l’especialitat de Filologia pots sol·licitar a la Gestió Acadèmica de la Facultat el títol de Mestre/a de Català. Amb el certificat corresponent se te n’entregarà un altre, emès pel servei competent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, en què se’n fa constar l’equivalència al nivell C2.
 • si vas fer una altra especialitat sol·licitar el certificat de Capacitació de la Llengua Catalana per a l’Ensenyament Primari i Infantil a la Gestió Acadèmica de la Facultat. Amb aquest certificat se te n’entregarà un altre, emès pel servei competent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, en què se’n fa constar l’equivalència al nivell C1.

Si ets graduat/da, llicenciat/da, o diplomat/da d’alguna de les altres titulacions de la Facultat, no et podem expedir cap certificat de llengua catalana.

 

6. M'han admès en una altra Universitat i m'han demanat que us sol·liciti el trasllat d'expedient, com ho haig de fer?

Hauràs de presentar la carta d’admissió de l’altra Universitat, omplir la sol·licitud de certificat i pagar la taxa corresponent. Una vegada hagis fet el pagament, et facilitarem un rebut conforme has sol·licitat el trasllat d’expedient, que caldrà que presentis a la Universitat a la qual has accedit. El mateix cas s’aplica si sol·liciteu un trasllat per simultaneïtat d’estudis.

El tràmit el pots formalitzar presencialment o per correu postal.

Si el trasllat és dintre de la UAB o a  un centre adscrit a la UAB, estareu exempts d'abonar la taxa de trasllat.

7. No recordo el NIU ni la paraula de pas, com puc doncs sol·licitar un certificat electrònic?

Si ja ets o has estat estudiant de la UAB però no recordes el número d'identificació universitari (NIU) i/o no recordes la teva contrasenya, caldrà que tornis a introduir totes les dades identificatives en aquest formulari per tal de recuperar-los.

En el cas que tinguis qualsevol incidència amb el formulari, caldrà que facis una sol·licitud genèrica al registre electrònic de la UAB, indicant-nos la teva adreça de correu electrònic i demanant que l’actualitzem al teu expedient. Un cop et confirmem que l’hem actualitzat, podràs obtenir el NIU i generar la contrasenya a l’opció “Gestió de contrasenyes” del portal de Serveis i tràmits en línia de la UAB.

8. Puc demanar un certificat que acrediti que estic exempt/a de cursar el Màster per exercir com a docent en el cos de professorat de secundària, segons els requisits que estableix el Departament d'Educació?

Sí, en els següents casos:

 • Vas titular-te en la Diplomatura d’Educació Social abans de l’1 d’octubre de 2009. (aquesta titulació et permetrà optar a places de les especialitats de Formació i orientació laboral i Intervenció sociocomunitària)
 • Vas titular-te en la Llicenciatura de Pedagogia o en la Llicenciatura de Psicopedagogia després de l’1 d’octubre de 2009 però havies superat 180 crèdits o més abans d’aquesta data.

En aquests casos podem incloure unes observacions al certificat acadèmic personal si ens fas arribar un correu a ga.c.educacio@uab.cat abans de sol·licitar el certificat electrònic.

Altres situacions:

En el cas de la Llicenciatura de Pedagogia o en la Llicenciatura de Psicopedagogia si vas titular-te amb anterioritat l'01-10-2009, no serà necessari sol·licitar aquest certificat, ja que, en aquest cas amb la presentació del títol és suficient.

Si ets titulat en Diplomatura d’Educació Social, Llicenciatura de Pedagogia o Llicenciatura de Psicopedagogia i no et trobes en una d’aquestes situacions hauràs de cursar obligatòriament el Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària per poder optar a l’accés a aquest cos docent.
 

9. Si vaig fer la prova de nivell bàsic de competència digital docent que va organitzar la Facultat, en el curs 2020-2021, quina certificació obtindré? 

Si vas fer i superar a la Facultat la prova COMDID-C que mesura el nivell de competència digital docent (segons l’establert pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a la resolució ENS/1356/2016, de 23 de maig), constarà al Suplement Europeu al Títol i al Certificat Acadèmic Personal. 

 

10. Si he cursat el Grau en Educació Primària en anglès, puc sol·licitar un certificat que ho acrediti?

 Aquesta informació apareix al certificat acadèmic personal i al Suplement Europeu al Títol, on s’indica la llengua en què s’ha impartit cadascuna de les assignatures cursades.