Titols Oficials Expedicio

Sol·licitud
L'has de presentar a la Gestió Acadèmica del centre on has cursat els estudis.
Si t'informen que no compleixes els requisits per obtenir el títol, tens 10 dies per a presentar la documentació o al·legacions que corresponguin.

Pots fer la sol·licitud del títol a la Gestió Acadèmica o des de qualsevol ordinador, connectant-te a l'adreça: http://sia.uab.cat.

En aquest document trobaràs la informació sobre el procediment a seguir per fer l'autosol·licitud del títol.

Documentació
- DNI, NIE o passaport (original i fotocòpia).
- Carnet de família nombrosa (original i fotocòpia), si és el cas.

Legalització del títol
Per tal que els documents acadèmics espanyols produeixin efectes a l'estranger cal legalitzar-los. En el cas que el títol sigui recollit amb poders notarials i no estigui signat per l'interessat, has de tenir en compte que no podrà ser legalitzat. Aquest procediment consta de diferents passos, segons si el document és un títol oficial o bé una titulació pròpia.
 

  • En aquest enllaç trobaràs la informació necessària per legalitzar el teu document si es tracta d'un títol oficial.
  • En aquest enllaç trobaràs la informació necessària per legalitzar el teu document si es tracta d'un títol propi.

Preus per a la prestació de serveis acadèmics, administratius i d'altres conceptes