Incidències

Incidències

1. Quan iniciïs la sol·licitud et pots trobar que no puguis avançar per aquests motius:

 • Et surti una morositat econòmica: has de contactar amb ed.matricula@uab.cat.
 • Et surti una morositat de documents (morositat no econòmica): has de contactar amb ed.matricula@uab.cat.
 • No t'hagis matriculat del seguiment al curs vigent: has de contactar amb ed.matricula@uab.cat.
 • Les activitats formatives no estan validades pel director/tutor: has de contactar amb el teu director/tutor.
 • No ha transcorregut el termini mínim per poder dipositar. Has de contactar amb la coordinació del programa de doctorat.
 • Ha transcorregut el termini màxim per poder dipositar. Consulta l’apartat de baixes.
 • Fora de termini, això és que el programa no té el manteniment fet per dipositar. Has de contactar amb la coordinació del programa de doctorat.

2. Fitxer massa gran. Has de gravar el fitxer de nou en una versió més antiga del programari pdf.

3. Tinc un Mac amb navegador Safari i no veig tota la informació.

 • Tot i que el dipòsit online el pots fer amb qualsevol ordinador, pots consultar els navegadors recomanats en aquest enllaç.
 • Si el teu ordinador és un Mac, és recomanable que t'instal·lis la versió de Chrome o de Firefox per a Mac OS i et permetrà fer el dipòsit sense cap incidència.

4. Consulta també les PMF en aquest enllaç.


Si tens dificultats per fer el dipòsit online de la tesi, i tens l'autorització de l'Escola de Doctorat, podràs sol·licitar cita prèvia (dijous) per fer el dipòsit presencialment a l'Escola:

1
 

Per tal de fer el dipòsit de la tesi doctoral, un cop hagis elaborat la tesi, i d'acord amb el director/s de la tesi i, si escau, el tutor/a de la tesi, has de lliurar a la Coordinació del Programa de Doctorat (Departament/Institut responsable del teu doctorat) la documentació següent, a fi que sigui acceptada i signada.
 • 1 exemplar enquadernat de la tesi doctoral signat pel doctorand/a i el director/s de tesi.
  Tingues en compte que a banda de la informació que facis constar en la portada (tapa de la tesi, revisa els criteris formals d'aquest mateix punt), al primer full del llibre on consti el títol de la tesi també han de figurar-hi el nom i cognoms i les signatures originals del mateix autor/a i del director/s de tesi. A més, cal fer constar el nom i cognoms del tutor/a (si escau), el nom del Doctorat i el del departament o institut de la UAB responsable de la tesi. Segueix els criteris formals per a la presentació d'una tesi doctoral.
 • Qualsevol altra documentació que la Coordinació del Programa de Doctorat (Departament/Institut responsable del teu doctorat) cregui convenient adjuntar.
2
 

Un cop acceptats i signats, has de dipositar a l'Escola de Doctorat els documents que es relacionen a continuació; (cal demanar cita prèvia). Et recomanem que demanis cita prèvia al més aviat possible, per tal que puguis escollir dia i hora per fer el dipòsit. Les difusions dels dipòsits de les tesis es fan tots els dilluns, d'acord amb el calendari publicat.

Tingues en compte que hauràs d'abonar la taxa del dipòsit de tesi mitjançant una targeta bancària de dèbit o crèdit a la mateixa Escola de Doctorat o bé portar el comprovant original de l'ingrés o de transferència al compte següent:

IBAN: ES48 0182 6035 4302 0160 9886
Codi SWIFT/BIC: BBVAESMMXXX
BBVA - Oficina BBVA BARCELONA INSTITUCIONES - Barcelona
Titular del c/c: Universitat Autònoma de Barcelona

L'import que hauràs d'abonar és 156,87 €.

En el cas que no puguis fer el dipòsit personalment, hauràs de fer una autorització per escrit a una tercera persona en la qual indiquis que l'autoritzes a formalitzar el teu dipòsit de tesi, adjuntant el teu document d'identitat (DNI, NIE, passaport) junt amb la resta de documentació que s'indica. Aquesta persona haurà de demanar cita prèvia per ser atesa per fer el teu dipòsit i indicar el teu nom i cognoms.

Per reservar cita per al mes de setembre,hauràs de seleccionar l'opció 'Tràmits Generals'.

Reserva cita prèvia a l'Escola de Doctorat

Documentació que has de portar a l'Escola de Doctorat:
 • 1 exemplar enquadernat de la tesi signat pel doctorand/a i el director/s de tesi
 • Fotocòpia del DNI/passaport vigent
 • A efectes de publicació de la tesi doctoral al repositori Tesis Doctorals en Xarxa (TDX), un CD-ROM o memòria USB amb el contingut següent:¹
 • La tesi completa.
 • Un resum explicatiu del contingut de la tesi en el mateix idioma en què ha estat redactada (extensió màxima: 600 paraules, màxim 1 plana).
 • La traducció a l'anglès d'aquest resum. Si l'idioma de redacció de la tesi és l'anglès, la traducció es farà al català o al castellà (extensió màxima: 600 paraules, màxim 1 plana).
 • El model de declaració d'edició de la tesi doctoral (pots descarregar-lo aquí).
  En aquests enllaços trobaràs la informació dels codis CDU i IBIC i la de les àrees de coneixement que hauràs d'informar en aquest document.
  Per seleccionar els codis de la teva tesi, cal que tinguis en compte que aquests codis poden ser molt genèrics, com ara els CDU. Els codis IBIC tenen més detall i els codis UNESCO són els més específics. Per a qualsevol d'ells, cal que trobis el més proper i que millor s'adapti al contingut de la teva tesi. En cas de demanar una demora en la publicació de la tesi o una substitució d'articles, els teus directors hauran d'aportar una justificació. Aquí trobaràs un model per fer-ho.

  ¹ Tingues en compte que la relació dels programes adequats per a l'edició digital de les tesis doctorals és la següent: Adobe Acrobat, Microsoft Word (versions porteriors al 5.0), LaTeX (versions porteriors a l'any 1990), Openoffice, Quarkxpress i Indesign. Els resums els has de lliurar en un format d'arxiu d'editor de textos (no pdf).
 • El material lliurat a l'Escola de Doctorat no se't retornarà un cop feta l'edició digital.

Atenció! No podràs fer el dipòsit si et manca qualsevol dels documents originals anteriors, o si aquests no estan signats, o si no has fet l'abonament de les taxes o d'imports pendents, o si et falta alguna documentació de quan vas fer l'accés i que se t'hagi reclamat.

 

Consulta el vídeo de TESEO

Vídeo de TESEO