Suport Informàtic

Suport Informàtic de l'Escola d'Enginyeria de la UAB

El Suport Informàtic de l'Escola d'Enginyeria (SIEE) dóna suport als diferents col·lectius del Centre (alumnes, professorat i administració). L'escola, ubicada en un edifici amb una xarxa de dades Fast Ethernet 100 Mbps, disposa de cinc Laboratoris Integrats d'Informàtica per a la docència i de dues Aules Informatitzades on els alumnes poden fer ús lliure dels ordinadors per realitzar les seves pràctiques. Un professor de l'Escola assumeix la figura de coordinador per al bon funcionament de les aules i de les pràctiques dels laboratoris.