Oferta de màsters oficials

Llistat dels màsters oficials de l'Escola d'Enginyeria on s'indica el tipus de màster, les places i la modalitat
Nom Tipus Places Modalitat
Enginyeria Biològica i Ambiental Màster Oficial UAB 25 places Presencial
Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering Màster Oficial UAB 40 places Presencial
Gestió Aeronàutica Màster Oficial UAB 30 places (15 modalitat semipresencial i 15 modalitat virtual) Semipresencial i en línia
Internet dels objectes per a la salut digital / Internet of Things for e-Health Màster Oficial UAB 40 places Presencial
Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management Interuniversitari 30 places Presencial
Visió per Computador / Computer Vision Interuniversitari 30 places Semipresencial