Informació

Què vol dir anar d'Intercanvi?

Vol dir que l’alumne/a, durant tot un curs acadèmic o durant el semestre que triï, continuarà temporalment els seus estudis de la UAB en una universitat estrangera amb la qual tinguem conveni.

La matrícula s’haurà de fer i pagar a la UAB (automatrícula) però algunes o totes les assignatures s’hauran de marcar com d’intercanvi. Allà també s’haurà de fer una matrícula, gratuïta, de les assignatures equivalents a les matriculades a la UAB, la nota de les quals serà traslladada a l’expedient de la UAB en finalitzar l’intercanvi.

L’alumnat haurà de cercar, a través de la web de la universitat de destí, quines assignatures d’allà es corresponen amb les que s’hagi matriculat a la UAB (quant a crèdits, contingut, objectius, càrrega horària, etc.). Aquesta correspondència és el que s’anomena equiparació d’estudis. És important que abans de triar on es vol anar, es tingui la seguretat que allà es podran cursar un mínim de crèdits equiparables (>=15ECTS/semestre).

L’equiparació d’estudis entre les assignatures de la UAB i les de la universitat de destí s’ha de formalitzar a través del document anomenat “Acord d’estudis” o Learning Agreement que signen l’estudiant, els coordinadors d’intercanvis d’aquí i el d’allà.

Requisits per fer una estada
 

 Nota mínima d'expedient de 5 (barem d'intercanvis: de 0 a 10).

 Acreditar un nivell mínim d'anglès corresponent al 3er curs de Servei de Llengües de la UAB (B1), o certificació oficial equivalent, sigui quina sigui la destinació que l'alumne triï.

 Tenir superats un mínim del 50% dels crèdits de la titulació abans d'iniciar-se el curs en el que es fa l'estada d'intercanvi.
 Acreditar un nivell mínim de la llengua d'impartició de la docència a la universitat de destí, corresponent al nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües o certificació oficial equivalent (a excepció dels països on la llengua d'impartició sigui el castellà).
 Acreditar haver realitzat, amb el coordinador d'intercanvis de la titulació corresponent, una tutoria prèvia a la sol·licitud d'intercanvi.
Instruccions i formulari per la tutoria

Novetats

Beques de Mobilitat per a pràctiques dels programes ERASMUS+ PRÀCTIQUES i UAB EXCHANGE PROGRAMME TRAINEESHIPS del curs 2018-2019.