Informació

Informació intercanvis

Què vol dir anar d'Intercanvi?

Vol dir que l’estudiant, durant tot un curs acadèmic o durant el semestre que triï, continuarà temporalment els seus estudis de la UAB en una universitat estrangera amb la qual tinguem conveni.

La matrícula s’haurà de fer i pagar a la UAB (automatrícula) però algunes o totes les assignatures s’hauran de marcar com d’intercanvi. A la destinació també s’haurà de fer una matrícula, gratuïta, de les assignatures equivalents a les matriculades a la UAB, la nota de les quals serà traslladada a l’expedient de la UAB en finalitzar l’intercanvi.

L’alumnat haurà de cercar, a través de la web de la universitat de destí, quines assignatures d’allà es corresponen amb les que s’hagi matriculat a la UAB (quant a crèdits, contingut, objectius, càrrega horària, etc.). És important que abans de triar on es vol anar, es tingui la seguretat que allà es podran cursar un mínim de crèdits per ser reconeguts a la UAB (mínim 15ECTS/semestre).

L’equiparació d’estudis entre les assignatures de la UAB i les de la universitat de destí s’ha de formalitzar a través del document anomenat “Acord d’estudis” o Learning Agreement que signen l’estudiant i la coordinació d’intercanvis d’aquí i el d’allà.

Requisits per fer una estada
 

 Nota mínima d'expedient de 5 (barem d'intercanvis: de 0 a 10).

 Fer la sol·licitud d'intercanvi online i presentar el formulari de tutoria amb la coordinació d'intercanvis dins del període de la convocatòria.
 
 Per aquelles destinacions que requereixin un determinat coneixement de la llengua estrangera de docència, serà responsabilitat de l'estudiant disposar del corresponent certificat o títol de nivell en el moment que li sigui reclamat per part de la universitat de destinació.
   
   
 

Sessió informativa curs 2021-22

Hi està convocat tot l'alumnat amb plaça assignada per fer un intercanvi durant el curs 2021-22. 
Dia: dijous 18 de febrer de 2021
Hora: 14:00 h - 15:00 h
Reunió Virtual a través de l'aplicació Microsoft Teams. L'alumnat afectat rebrà l'enllaç a través de l'e-mail. 
LLISTAT DESTINACIONS ERASMUS + (BELLATERRA)
 
IMPORTANT: Abans d'assistir a la reunió cal haver llegit el Dossier Informatiu publicat per l'Àrea de Relacions Internacionals.

Altres informacions
Obert període de sol·licituds per marxar d'intercanvi amb el programa SICUE 2020/2021.
Beques de Mobilitat per a fer pràctiques a l'estranger amb els programes ERASMUS+ PRÀCTIQUES i UAB EXCHANGE PROGRAMME TRAINEESHIPS