Informació

Informació intercanvis

Què vol dir anar d'Intercanvi?

Vol dir que l’estudiant, durant tot un curs acadèmic o durant el semestre que triï, continuarà temporalment els seus estudis de la UAB en una universitat estrangera amb la qual tinguem conveni.

La matrícula s’haurà de fer i pagar a la UAB (automatrícula) però algunes o totes les assignatures s’hauran de marcar com d’intercanvi. A la destinació també s’haurà de fer una matrícula, gratuïta, de les assignatures equivalents a les matriculades a la UAB, la nota de les quals serà traslladada a l’expedient de la UAB en finalitzar l’intercanvi.

L’alumnat haurà de cercar, a través de la web de la universitat de destí, quines assignatures d’allà es corresponen amb les que s’hagi matriculat a la UAB (quant a crèdits, contingut, objectius, càrrega horària, etc.). És important que abans de triar on es vol anar, es tingui la seguretat que allà es podran cursar un mínim de crèdits per ser reconeguts a la UAB (mínim 15ECTS/semestre).

L’equiparació d’estudis entre les assignatures de la UAB i les de la universitat de destí s’ha de formalitzar a través del document anomenat “Acord d’estudis” o Learning Agreement que signen l’estudiant i la coordinació d’intercanvis d’aquí i el d’allà.

Requisits per fer una estada
 

 Tenir una nota mínima d'expedient de 5 (barem d'intercanvis: de 0 a 10) en el moment de fer la sol·licitud.

 Haver superat 60 crèdits en el moment de fer la sol·licitud
 Fer tutoria amb la coordinació d'intercanvis (full de tutoria) abans de fer la sol·licitud.
 Fer la sol·licitud online dins del període de la convocatòria.
 
 Per aquelles destinacions que requereixin un determinat coneixement de la llengua estrangera de docència, serà responsabilitat de l'estudiant disposar del corresponent certificat o títol de nivell en el moment que li sigui reclamat per part de la universitat de destinació.
 

Sessió informativa curs 2024-25

Els estudiants interessats en marxar d'intercanvi el curs 2024-2025
Dia: dilluns 16 d'octubre de 2023
Hora: 13:30 h - 15 h

Aula Q3/1011 de l'Escola d'Enginyeria

Presentació 

Sessió de Preparació de l'estada d'intercanvis

Pels estudiants seleccionats per realitzar una estada d'intercanvi el curs 24/25.
Data: Març 2024 (a determinar)
Hora: a determinar

Lloc: a determinar

 
Us recomanem assistir a les Jornades De la UAB al món, organitzades per l'Àrea de Relacions Internacionals, que es realitzaran els dies 9 i 10 d'octubre de 2023. En aquest enllaç teniu la informació.