Avisos de la Gestió Acadèmica

Sol·licitud de reprogramació de proves d'avaluació

[04/11/2022]

L’estudiantat que no pugui assistir a una prova o activitat d’avaluació i que suposi més d’un 20% de la nota final de l’assignatura, o que la seva superació sigui imprescindible per aprovar-la, tindria dret a una prova o activitat alternativa avaluable en els casos següents:

  • Situacions mèdiques sobrevingudes
  • Afers judicials amb citació oficial
  • Assistència a oposicions oficials
  • Defunció d’un familiar fins a segon grau el dia de l’examen o en els quatre dies anteriors
  • Assistència a reunions dels òrgans col·legiats de representació universitària o altres motius previstos en les seves respectives normatives.

Podeu consultar tota la informació relacionada a la Normativa d’Avaluació de l’Escola d’Enginyeria

Tal com s’indica a l'apartat 6 de la Normativa, la sol·licitud de reprogramació s’haurà de fer arribar a la Gestió Acadèmica i de Serveis de l’Escola d’Enginyeria, juntament amb tota la documentació necessària, dintre dels 5 dies naturals anteriors a data de la prova i fins a 5 dies naturals immediatament posteriors.

Podeu presentar la sol·licitud i la documentació necessària:

Presencialment a la Gestió Acadèmica i de Serveis mitjançant Cita Prèvia

Cita prèvia

[30/09/2022]

Us recordem que és necessari la cita prèvia per fer gestions presencials a la Gestió Acadèmica i de Serveis.

 

 

Veure avisos anteriors

Més informació UAB