Avisos de la Gestió Acadèmica

Sol·licituds de règim de permanència

[01/04/2020]

Sol·licituds de règim de permanència (Campus Bellaterra)

Ja està obert el termini per a sol·licitar la permanència a través dels següents procediments:

- Avaluació per compensació. Info.
- 4ª convocatòria / extraordinària. Info.
- Altres situacions en que s'ha esgotat el règim de permanència. Info.

Consulteu els terminis de presentació al calendari administratiu.

-Podeu presentar les sol·licituds signades i escanejades per correu elecrònic a ga.enginyeria@uab.cat

Obertura cita prèvia per tràmits de documentació en paper

[01/04/2020]

ESCOLA D'ENGINYERIA (CAMPUS BELLATERRA) OBRE LA CITA PRÈVIA:

A partir del 23 de juny podeu demanar cita prèvia per procediments que impliquen presentar o retirar documentació original en paper.

Demaneu cita prèvia per:

- Recollida del títol, certificat substitutori o SET

- Documentació accés per canvi d'estudis

- Documentació accés per convalidació d'estudis estrangers

- Documentació per reconeixement d'activitats o crèdits

- Convenis per estades de pràctiques o TFE (Treball fi d'estudis)

- Pagament de taxes amb targeta

- Per altres tràmits exclusivament presencials contacteu amb ga.enginyeria@uab.cat

Veure avisos