Avisos de la Gestió Acadèmica

Avalució única

[31/03/2023]

Es publica el llistat d'assignatures que permeten avaluació única, segons els acords de les Comissions de Docència ratificats en la Junta Permanent de 30 de març de 2023. Podeu consultar, per titulació, el llistat de les assignatures de Grau, i el de les de Màster.

Per més informació podeu consultar aquí.

 

Oberta la convocatòria de la Beca General 2023-2024

[30/03/2023]

Ja està obert el termini per sol·licitar-la! Tens temps fins el 17 de maig de 2023.

Encara que no sàpigues el que estudiaràs o fins i tot encara que no hagis decidit si estudiaràs o no! No hi haurà un segon termini per demanar-la, així que cal fer-ho ara.

Si has de modificar els estudis ho podràs fer i si al final no estudies, no passa res, te la denegaran i això no penalitza per al futur.

Consulta la informació a la web de l'AGAUR o a la del Ministeri d'Educació.

Sol·licitar la beca

Automodificació de matrícula

[10/02/2023]

S’obre el període d’automodificació de matrícula, del 13 al 19 de febrer, per canvis i anul·lacions d’assignatures exclusivament del 2n semestre. En aquest període de sol·licitud no es pot ampliar la matrícula. Podeu consultar els criteris d’automodificació de matrícula aquí.

Per a més informació:

Modificacions i anul·lacions de matrícula

Automodificació de matrícula

Sol·licitud de reprogramació de proves d'avaluació

[04/11/2022]

L’estudiantat que no pugui assistir a una prova o activitat d’avaluació i que suposi més d’un 20% de la nota final de l’assignatura, o que la seva superació sigui imprescindible per aprovar-la, tindria dret a una prova o activitat alternativa avaluable en els casos següents:

  • Situacions mèdiques sobrevingudes
  • Afers judicials amb citació oficial
  • Assistència a oposicions oficials
  • Defunció d’un familiar fins a segon grau el dia de l’examen o en els quatre dies anteriors
  • Assistència a reunions dels òrgans col·legiats de representació universitària o altres motius previstos en les seves respectives normatives.

Podeu consultar tota la informació relacionada en els Criteris i instruccions per l'avaluació en l’Escola d’Enginyeria

Tal com s’indica a l'apartat 6 de la Normativa, la sol·licitud de reprogramació s’haurà de fer arribar a la Gestió Acadèmica i de Serveis de l’Escola d’Enginyeria, juntament amb tota la documentació necessària, dintre dels 5 dies naturals anteriors a data de la prova i fins a 5 dies naturals immediatament posteriors.

Podeu presentar la sol·licitud i la documentació necessària:

Presencialment a la Gestió Acadèmica i de Serveis mitjançant Cita Prèvia

Encara no disposes de cap certificat digital?

[01/02/2021]

El certificat digital és OBLIGATORI per a realitzar Pràctiques externes o TFE (Treball Fi d'Estudis) en entitats o empreses i altres tràmits amb les administracions públiques.

idCAT: el podeu sol·licitar gratuïtament amb cita prèvia a l'Oficina de Registre del Rectorat. Altres certificats reconeguts a la UAB.

El certificat digital s'utilitza per signar electrònicament i fer molts tràmits administratius a distància. No et quedis enrere. Fes-te'l ja!