Graus

Els graus són títols oficials que ofereixen una formació acadèmica i professional que capacita els estudiants per incorporar-se al món laboral. Per obtenir el títol de grau caldrà haver completat 240 crèdits ECTS.
 
Llistat de graus de l'Escola d'Enginyeria amb el codi de preinscripció i el número de places
Grau Codi de preinscripció Places
Enginyeria de Dades 21118 60
Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 21115 140 (total ambdós graus de telecomunicació)
Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 21115 140 (total ambdós graus de telecomunicació)
Enginyeria Informàtica 21071 190
Enginyeria Informàtica (Menció de Tecnologies de la Informació) + Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 21105 20
Enginyeria Informàtica (Menció d'Enginyeria de Computadors) + Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 21106 20
Enginyeria Química 21090 80
Gestió Aeronàutica 21038 65
Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles 21149 60
Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles (en extinció) 21120 60
Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence 21139 40