Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles

S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest grau, que a partir del curs 2023-2024 s'ofereix com a grau de 240 crèdits. Consulta tota la informació de la nova versió del grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles.

Informació general

 • Escola d'Enginyeria
 • Campus de Bellaterra
 • Durada: 3 cursos - 180 crèdits
 • Places: 60
 • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 7,238
 • Preu per crèdit: 18,46 euros
 • Idioma: Català (65 %), castellà (30 %) i anglès (5 %)
 • Graus - Calendari Acadèmic
 • Modalitat: Presencial
Grau de Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles

Reptes com la contaminació, la seguretat, el trànsit, el transport, la recollida de residus, els serveis, etc., però també la mobilitat sostenible, l’accessibilitat, la participació ciutadana, el turisme, etc., han de trobar en les TIC eines que en facilitin la gestió.

Aquests estudis donen resposta a les noves necessitats que planteja el creixement de les ciutats, perquè esdevinguin autèntics llocs que garanteixin la qualitat de vida de les persones i la igualtat d’oportunitats. L’aplicació de la tecnologia a la gestió sostenible de les ciutats està suposant una autèntica revolució en el model de desenvolupament urbà, perquè millora l’eficiència en la gestió de les infraestructures municipals i ofereix alhora nous serveis que milloren la qualitat de vida dels ciutadans.

Els estudis s’estructuren en quatre eixos temàtics que donen resposta a les necessitats de formació per comprendre el funcionament, la gestió i el govern de la ciutat:

 • Dinàmiques urbanes, territorials i ambientals
 • Sistemes de processament de la informació
 • Cartografia, sistemes d’informació geogràfica i teledetecció
 • Gestió de dades i aplicacions informàtiques

Sortides professionals

El grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles proporciona la formació per donar resposta a les necessitats de les administracions públiques i les empreses en els camps següents:

 • Enginyeria i consultoria urbana
 • Serveis públics (aigua, gas, energia, residus)
 • Mobilitat i transport
 • Consultories de trànsit
 • Gestió cultural
 • Dinamització comunitària
 • Empresa i economia social
 • Serveis cartogràfics i d’informació geogràfica
 • Gestió ambiental
 • Dispositius i tecnologies per a xarxes urbanes
 • Noves empreses de serveis de dades geogràfiques i de serveis tecnològics per a les zones urbanes


Les tasques més habituals d’aquestes persones titulades són:

 • Desenvolupament i anàlisi d’aplicacions geoespacials.
 • Desenvolupament d’aplicacions mòbils intel·ligents.
 • Responsables de producte i de projectes d’aplicacions i serveis d’informació geoespacial.
 • Responsables de la gestió de residus i de la gestió de la mobilitat en l’Administració pública.
 • Especialistes en integració de dades urbanes i serveis al ciutadà.
 • Responsables d’estratègies d’innovació social digital.

Qualitat

Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació