Accés Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 22-23

Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS(*)

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

 • Biologia (0,1)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,2)
 • Dibuix Tècnic (0,1)
 • Disseny (0,1)
 • Economia de l'Empresa (0,2)
 • Electrotècnia (0,2)
 • Física (0,2)
 • Geografia (0,2)
 • Matemàtiques (0,2)
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials (0,2)
 • Química (0,2)
 • Tecnologia Industrial (0,2)
7,238
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Enginyeria i Tecnologia
Opció Ciències Socials i Jurídiques
---
Altres Proves + 45 anys ---
Titulats universitaris ---
Canvi d'estudis i convalidacions  
Acreditació professional + 40 anys  

Codi de preinscripció

21120

Perfil de l’estudiant

L’estudiant que vulgui cursar els estudis de Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles ha de mostrar interès per aplicar els desenvolupaments tecnològics en la gestió i en la vida urbana i voler desenvolupar la seva activitat laboral en empreses o administracions públiques en àmbits com la logística, el transport, les companyies de serveis públics (aigua, energia, residus...), el comerç, el planejament urbà i territorial i altres camps afins.

Ha de ser capaç de fer estudis de caràcter integrador i transversal, que combinin elements tecnològics i socials, amb una mirada oberta, voluntat cooperativa i capacitat d’innovació.

Formació complementària

 • Taller de Matemàtiques per a enginyeries, alumnes amb Batxillerat científic (21h)
 • Taller de Matemàtiques per a enginyeries, alumnes sense Batxillerat científic (21h)
 • Introducció a la programació: llenguatge Python (21h)

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).