Grau en Enginyeria Química

El grau en Enginyeria Química forma experts en els projectes d'instal·lacions de processos químics, per tal que puguin desenvolupar sistemes per produir materials i productes químics de manera econòmica i amb el mínim impacte negatiu per al medi ambient

Informació general

El fet distintiu i l'originalitat del grau en Enginyeria Química en la UAB resideixen en la projecció dels coneixements de l'enginyeria química al camp de la bioenginyeria i al de les aplicacions tecnològiques en l'enginyeria ambiental. El Departament d'Enginyeria Química de la Universitat és pioner en tots dos àmbits.

La UAB ha dissenyat aquests estudis per formar professionals en els àmbits de l'enginyeria bioquímica o ambiental, i també en els camps de l'enginyeria de materials i en el de l'enginyeria de processos químics, que tenen una gran projecció al món laboral.

Un exemple d’aquesta projecció és el projecte MELiSSA (Micro-Ecological Life Support System Alternative), un laboratori innovador de l'Agència Europea de l'Espai que es va iniciar com a part d'un programa de recerca de tecnologies de suport a la vida, per comprovar la viabilitat d'una missió espacial tripulada de llarga durada, per iniciativa d'enginyers químics de la UAB.

Sortides professionals

Les principals sortides professionals estan relacionades amb els camps emergents de la bioenginyeria i, més concretament, amb els de la bioquímica i l'enginyeria ambiental, àmbits en els quals s'ha especialitzat el Departament d'Enginyeria Química de la UAB.
Les tasques més habituals d'aquestes persones graduades són:

  • Enginyer de processos en les indústries biotecnològica, química, petroquímica, farmacèutica, alimentària, etc.
  • Enginyer de processos de tecnologies mediambientals.
  • Enginyer químic.
  • Director de producció.
  • Director i desenvolupador de projectes de recerca.
  • Investigador en projectes de recerca. 
  • Auditor, assessor i pèrit.
  • Professor.

Programes de mobilitat

Pràctiques

Relació de centres de pràctiques

El estudiants del grau fan pràctiques en empreses, com:

CPQ Ingenieros, Ecoparc2, Inprocess, Derypol, Librizol, Uquifa, Petronas, Telstar, Compliance, Consulting & Engineering, Air Liquide, Linde Gas Spain, Euro-Funding, Urquima, Sita, Ecoimsa/Tradebe, Solvay, Chemipol, Bluestar Siliconas, Amphos 21 Consulting, Ayesa, Aquambiente, Vandemoortele, Thor Especialidades, Hidroglobal, Indústrias Químicas del Vallés, Inesa, Intelligent Pharma, Sutein, Inibsa,Almirall, Hebron, EDAR Rubí

I en instituts i centres de recerca i innovació, com:  Laboratori del Consorci per a la defensa de la conca del Besòs

Documentació addicional sobre les pràctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Enginyeria Química Accedir a l'apartat de El grau en xifres