Pla d'estudis Grau en Enginyeria Química

Campus virtual i altres espais

El Campus Virtual és la plataforma bàsica de comunicació entre professors i estudiants matriculats de les diferents assignatures. Facilita el lliurament de documentació per part del professorat, la publicació de qualificacions, la proposta de treballs i altres i la realització de tutories electròniques. També fa més senzilla l’entrega de treballs i pràctiques per part dels estudiants i les consultes als professors.

Equipaments

Aules i seminaris
L’Escola d’Enginyeria compta amb 20 aules de diferent capacitat (des de 160 a 40 places) i 6 seminaris (aules petites amb capacitats entre 12 i 30 estudiants) per realitzar tant classes magistrals en grups grans com classes de problemes i seminaris en grups reduïts. Totes les aules i seminaris estan equipades amb canó i pantalla de projecció, ordinador connectat a la xarxa, xarxa wifi i so.
També es compta amb una Sala de graus amb capacitat per a 90 persones amb el mateix equipament multimèdia que les aules.

Laboratoris
Es compta amb diferents tipus de laboratoris adaptats als diferents tipus de classes pràctiques que es realitzen:
Laboratoris integrats d'informàtica, d'ús comú a totes les titulacions de l'Escola: 5 laboratoris amb 12 ordinadors connectats a la xarxa disponibles a cadascun i amb 24 llocs de treball. Cada laboratori compta amb canó i pantalla de projecció, connexió per a portàtil i xarxa wifi.
Laboratoris de docència amb equipament específic corresponent a les diferents titulacions de l'Escola.

Sales d’estudi i aules d'informàtica d'ús lliure
L’Escola d’Enginyeria compta amb una Sala d’estudi amb capacitat per a 70 estudiants equipada amb xarxa wifi. També disposa de dues aules d’informàtica d'ús lliure amb 40 ordinadors cadascuna i capacitat per a 48 estudiants ja que disposen de 8 llocs de treball addicionals amb connexions de xarxa per a ordinadors portàtils.

Biblioteca
A la Biblioteca de Ciència i Tecnologia els estudiants de l’Escola hi poden trobar els principals llibres recomanats en la bibliografia que cada assignatura proposa. La biblioteca es comparteix amb les Facultats de Ciències i Biociències.

Facilitats wifi i recàrrega per a portàtils
A tota l'Escola es disposa de xarxa wifi a més de punts de recàrrega elèctrica per a ordinadors portàtils a totes les aules i passadissos centrals a disposició dels estudiants. Als passadissos centrals hi ha també taules i llocs de treball.