Grau en Enginyeria Química

El grau en Enginyeria Química forma experts en els projectes d'instal·lacions de processos químics, per tal que puguin desenvolupar sistemes per produir materials i productes químics de manera econòmica i amb el mínim impacte negatiu per al medi ambient

Informació general

L'enginyeria química és una branca de l'enginyeria implicada en els processos en què la matèria experimenta canvis de composició, contingut energètic o estat físic,característics de la indústria química i d'altres sectors relacionats com ara el farmacèutic, el biotecnològic, l'alimentari o l'ambiental.

El fet distintiu i l'originalitat del grau en Enginyeria Química de la UAB resideixen en la projecció dels coneixements de l'enginyeria química al camp de la bioenginyeria i al de les aplicacions tecnològiques en l'enginyeria ambiental. El Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la UAB és pioner en tots dos àmbits.

La UAB ha dissenyat aquests estudis per formar professionals multidisciplinaris i experts amb capacitat per dissenyar processos i productes, incloent-hi l'anàlisi, la concepció, el càlcul, la construcció, el monitoratge, el control, l'optimització i l'operació d'equips i instal·lacions industrials.

Aquest títol habilita per a l'exercici de la professió regulada d'enginyer tècnic industrial.

Sortides professionals

Les principals sortides professionals estan relacionades amb el sector de la indústria química i altres sectors vinculats, incloent-hi la tecnologia ambiental i la biotecnologia, en què la UAB s'ha especialitzat.
Les sortides professionals més habituals inclouen:

  • Diferents càrrecs dins la indústria química, farmacèutica, biotecnològica, alimentària, petroquímica, etc.
  • Auditories, assessories i peritatges tècnics.
  • Enginyeries i consultories.
  • Direcció i desenvolupament de projectes de recerca.
  • Professorat de secundària i de pregrau universitari.

Programes de mobilitat

Pràctiques

Relació de centres de pràctiques

El estudiants del grau fan pràctiques en empreses, com:

CPQ Ingenieros, Ecoparc2, Inprocess, Derypol, Librizol, Uquifa, Petronas, Telstar, Compliance, Consulting & Engineering, Air Liquide, Linde Gas Spain, Euro-Funding, Urquima, Sita, Ecoimsa/Tradebe, Solvay, Chemipol, Bluestar Siliconas, Amphos 21 Consulting, Ayesa, Aquambiente, Vandemoortele, Thor Especialidades, Hidroglobal, Indústrias Químicas del Vallés, Inesa, Intelligent Pharma, Sutein, Inibsa,Almirall, Hebron, EDAR Rubí

I en instituts i centres de recerca i innovació, com:  Laboratori del Consorci per a la defensa de la conca del Besòs

Documentació addicional sobre les pràctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Enginyeria Química Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació