Pla d'estudis Grau en Enginyeria Química

Treball de fi de grau

El treball de fi de grau és una assignatura obligatòria que consisteix en la realització per part d'un grup d'estudiants d'un Projecte de disseny d'una planta química, és a dir un projecte integral d'enginyeria química a on s'ha d'analitzar, dissenyar i operar un determinat procés químic d'acord amb determinats requeriments, normes i especificacions sota els principis de desenvolupament sostenible. S'aplicaran tots els coneixements adquirits en les assignatures bàsiques i obligatòries realitzades al llarg del Grau d'Enginyeria Química.

Es defineix un únic tipus de TFG, realitzat en grups de 4 a 6 alumnes sota la supervisió d'un tutor, i suposa una càrrega de treball per l'estudiant de 370 hores.

El TFG es pot realitzar durant el primer o segon semestre del curs acadèmic i tots els grups d'un mateix semestre realitzen el mateix TFG.

Persona de contacte:
Paqui Blanquez Cano - informació addicional

Document d'interès:
- Guia docent
- TFG's d'altres anys
- Guia de les biblioteques sobre drets d'autor i TFG's

Links d'interès:
- Accés aplicació seguiment