Presentació

A partir del curs 2016-2017 hi ha un accés únic per a les titulacions d'Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació. Els dos primers cursos són comuns a ambdues titulacions i, a partir de tercer curs, es fan les assignatures específiques de cada enginyeria.

L'enginyeria de telecomunicació és una professió regulada de gran prestigi i forta demanda laboral, que combina coneixements de disciplines com la física i les matemàtiques i els aplica a resoldre problemes diaris com ara la comunicació a distància entre persones o entre màquines, la captació d'informació del nostre voltant mitjançant sensors o el disseny de sistemes de control remot, telemetria i radionavegació.

El grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació té com a objectiu formar professionals amb capacitat per dissenyar, implementar i gestionar sistemes de comunicacions sense fil (com, per exemple,  xarxes de telefonia mòbil, de comunicació per satèl·lit, de distribució de senyals multimèdia, telecontrol i radionavegació), així com sistemes de comunicació amb fil (com, per exemple,  xarxes de telefonia digital commutada, infraestructures comunes de telecomunicació en edificis, desplegaments de fibra òptica, etc).
El grau fa èmfasi en la concepció dels sistemes de telecomunicació i els fonaments teòrics per al processament i la transmissió dels senyals, mitjançant la radiació d'ones electromagnètiques, la conducció de polsos de llum per fibra òptica o l'emissió d'ones acústiques.

Els graus han estat dissenyats incorporant metodologies d'aprenentatge modernes, amb el doble objectiu d'optimitzar el rendiment dels alumnes i afavorir-ne la inserció laboral. L'estreta relació amb centres tecnològics de reconegut prestigi internacional i amb empreses capdavanteres del sector de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) afavoreixen el desenvolupament de pràctiques formatives d'alt nivell i la inserció al món laboral dels graduats en Telecomunicació de la UAB.
 
Aquesta metodologia docent, a més, capacita l’alumnat per accedir a les professions oficials regulades d'enginyer o enginyera de telecomunicació, en totes les variants, un element clau de la societat actual.

El grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació pot ser cursat juntament amb el grau en Enginyeria Informàtica.

Perfil de l’estudiant

Les característiques que es recomana que tingui l'estudiant que té interès a fer aquests estudis són: 
  • Bona base de matemàtiques.
  • Capacitat d'abstracció i de raonament lògic.
  • Interès pels avenços científics i tecnològics.
  • Facilitat per integrar-se en equips de treball.
  • Capacitat per treballar de manera organitzada i metòdica.
Cal tenir una base sòlida de matemàtiques, física i electrotècnia. Es recomana haver cursat aquestes matèries en els estudis previs i tenir un bon nivell d'anglès.

Sortides professionals

L’activitat professional dels graduats se centra en el disseny, el desplegament, l’operació i el manteniment de sistemes de telecomunicació, per exemple xarxes de telefonia mòbil de nova generació, xarxes de fibra òptica i sistemes de radiodifusió (televisió, ràdio) i de comunicació per satèl·lit, així com sistemes de geolocalització i radionavegació. La formació rebuda obre un immens ventall d’oportunitats laborals a sectors com el de les tecnologies de la informació i de les comunicacions (TIC), Internet, el transport, la logística, el comerç electrònic, la telemedicina, les smart cities (ciutats intel·ligents) o l’aeronàutica i l’espai. Com a continuació dels estudis, aquest grau dóna accés directe al màster d’Enginyeria de Telecomunicació.

Coordinador i equip de coordinació

José A. López Salcedo 

Professorat

Consulta el llistat de professors

Pla d'acció tutorial

Detall del pla d'acció tutorial
Prerequisits i vinculacions entre assignatures del Pla d'Estudis

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Horaris

Horaris Graus

Calendari 18 - 19

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Escola d'Enginyeria
https://www.uab.cat/escola-enginyeria/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21115
140 places (total ambdós graus de telecomunicació)
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Català / castellà i, en algunes assignatures optatives, anglès.
Preu per crèdit: 39,53 euros.
Presencial.
Període lectiu: Semestral.
Règim d’estudi: Temps complet i possibilitat de règim a temps parcial segons la normativa de la UAB.
Títol que s'obté: graduat/da en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
Enginyeries

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web del grau http://telecos.uab.cat/