Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

L'enginyeria de telecomunicació resol problemes diaris com ara la comunicació a distància, la captació d'informació del nostre voltant mitjançant sensors o el disseny de sistemes de control remot, telemetria i radionavegació

Informació general

  • Escola d'Enginyeria
  • Campus de Bellaterra
  • Durada: 4 cursos - 240 crèdits
  • Places: 140 (total ambdós graus de telecomunicació)
  • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 7,458
  • Preu per crèdit: 18,46 euros.
  • Idioma: Català (70 %), castellà (20 %) i, en algunes assignatures optatives, anglès (10 %).
  • Graus - Calendari Acadèmic
  • Modalitat: Presencial.
Grau d’enginyeria en sistemes de telecomunicació  i Grau d’enginyeria electrònica de telecomunicació

L'enginyeria de telecomunicació és una professió regulada de gran prestigi i forta demanda laboral, que combina coneixements de disciplines com la física i les matemàtiques i els aplica a resoldre problemes diaris com ara la comunicació a distància entre persones o entre màquines, la captació d'informació del nostre voltant mitjançant sensors o el disseny de sistemes de control remot, telemetria i radionavegació.

El grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació té com a objectiu formar professionals amb capacitat per dissenyar, implementar i gestionar sistemes de comunicacions sense fil (com, per exemple, xarxes de telefonia mòbil, de comunicació per satèl·lit, de distribució de senyals multimèdia, telecontrol i radionavegació), així com sistemes de comunicació amb fil (com, per exemple, xarxes de telefonia digital commutada, infraestructures comunes de telecomunicació en edificis, desplegaments de fibra òptica, etc).

L'estreta relació amb centres tecnològics de reconegut prestigi internacional i amb empreses capdavanteres del sector de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) afavoreixen el desenvolupament de pràctiques formatives d'alt nivell i la inserció al món laboral dels graduats en Telecomunicació de la UAB.

Sortides professionals

L’activitat professional dels graduats se centra en el disseny, el desplegament, l’operació i el manteniment de sistemes de telecomunicació, per exemple xarxes de telefonia mòbil de nova generació, xarxes de fibra òptica i sistemes de radiodifusió (televisió, ràdio) i de comunicació per satèl·lit, així com sistemes de geolocalització i radionavegació. La formació rebuda obre un immens ventall d’oportunitats laborals a sectors com el de les tecnologies de la informació i de les comunicacions (TIC), Internet, el transport, la logística, el comerç electrònic, la telemedicina, les smart cities (ciutats intel·ligents) o l’aeronàutica i l’espai. Com a continuació dels estudis, aquest grau dóna accés directe al màster d’Enginyeria de Telecomunicació.

Programes de mobilitat

Pràctiques

Relació de centres de pràctiques

El estudiants del grau fan pràctiques en empreses, com:
Antara Zenith, Advanced Automotive Antennas, Altran, Cellnex, Applus, Atos Origin, Cuatrecasas, Davantis, Esade, Everis, Facomsa, Ficosa, GlobalData Consulting, GMV, GoMetrics, Hitachi, HP, IBC Biomechanics, Indra, King.com, LevelCo, Media Microcomputer Sl, Mier Comunicaciones, Nectar Company, Novartis, Orange, Sau, Sogeti, Sony, Telefónica I+D, Tradia Telecom, Vodafone

I en instituts i centres de recerca i innovació, com: 
Centro Nacional de Microelectrónica (CNM), European Space Agency (ESA), Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, Fundació Parc de Recerca UAB, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt(DLR), Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), Sincrotró Alba.

Documentació addicional sobre les pràctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació