Pla d'estudis Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 103795 - Àlgebra

 103796 - Càlcul

 103797 - Estadística

 102707 - Física Bàsica

 103798 - Fonaments d'Enginyeria

 103799 - Fonaments d'Informàtica

 102690 - Fonaments de Senyals i Sistemes

 102709 - Teoria de Circuits i Electrònica

 102708 - Fonaments d'Enginyeria del Software

2n curs

 103800 - Organització i Gestió d'Empreses

 102685 - Arquitectura de Computadors i Perifèrics

 102689 - Components i Circuits Electrònics

 102688 - Electrònica Analògica

 102714 - Fonaments de les Comunicacions

 102683 - Radiació i Ones Guiades

 102712 - Senyals i Sistemes Discrets

 102684 - Sistemes Digitals i Llenguatges de Descripció del Hardware

3r curs

 102691 - Comunicacions òptiques

 102713 - Fonaments de Xarxes

 102717 - Gestió de Projectes i Legislació

 102710 - Sistemes de Radiocomunicació

 102696 - Teoria de la Comunicació

 102687 - Tractament Digital del Senyal

 103518 - Transmissors i Receptors de Telecomunicacions

 102699 - Xarxes de Telecomunicació

4t curs

 102700 - Serveis de Telecomunicació

 106538 - Treball de Final de Grau

Optatives

 102704 - Antenes

 102695 - Aplicacions Multidisciplinàries de les Telecomunicacions I

 102694 - Aplicacions Multidisciplinàries de les Telecomunicacions II

 102693 - Eines de Simulació i Disseny I

 102703 - Enginyeria de Microones

 102716 - Gestió de la Qualitat i de la Fiabilitat

 106537 - Pràctiques Externes

 102701 - Projecte Avançat d'Enginyeria (2022-23)

 102697 - Tecnologies d'Accés