Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2018-2019 exceptuant les guies del curs 2017-18 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

103795 - Àlgebra  CAT

103796 - Càlcul  CAT

103797 - Estadística  CAT ESP ENG

102707 - Física Bàsica  CAT

103798 - Fonaments d'Enginyeria  CAT

103799 - Fonaments d'Informàtica  CAT

102690 - Fonaments de Senyals i Sistemes  CAT

102709 - Teoria de Circuits i Electrònica  CAT

102708 - Fonaments d'Enginyeria del Software  CAT

2n curs

103800 - Organització i Gestió d'Empreses  CAT

102685 - Arquitectura de Computadors i Perifèrics  CAT

102689 - Components i Circuits Electrònics  CAT

102688 - Electrònica Analògica  CAT

102714 - Fonaments de les Comunicacions  CAT

102683 - Radiació i Ones Guiades  CAT

102712 - Senyals i Sistemes Discrets  CAT

102684 - Sistemes Digitals i Llenguatges de Descripció del Hardware  CAT

3r curs

102691 - Comunicacions òptiques  CAT

102713 - Fonaments de Xarxes  CAT

102717 - Gestió de Projectes i Legislació  CAT

102710 - Sistemes de Radiocomunicació  CAT

102696 - Teoria de la Comunicació  CAT

102687 - Tractament Digital del Senyal  CAT

103518 - Transmissors i Receptors de Telecomunicacions  CAT

102699 - Xarxes de Telecomunicació  CAT

4t curs

102700 - Serveis de Telecomunicació  CAT

102686 - Treball de Fi de Grau  CAT

Optatives

102704 - Antenes  CAT

102695 - Aplicacions Multidisciplinàries de les Telecomunicacions I  CAT ESP ENG

102694 - Aplicacions Multidisciplinàries de les Telecomunicacions II  CAT

102693 - Eines de Simulació i Disseny I  CAT

102692 - Eines de Simulació i Disseny II  CAT(2017-18)

102703 - Enginyeria de Microones  CAT(2017-18)

102716 - Gestió de la Qualitat i de la Fiabilitat  CAT

102706 - Gestió de Xarxes de Telecomunicació  CAT

103981 - Pràctiques Externes  CAT

102701 - Projecte Avançat d'Enginyeria  CAT

102698 - Sistemes Emergents  CAT

102697 - Tecnologies d'Accés  CAT ENG