Pla d'estudis Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 103795 - Àlgebra (2020-21)

 103796 - Càlcul (2020-21)

 103797 - Estadística (2020-21)

 102707 - Física Bàsica (2020-21)

 103798 - Fonaments d'Enginyeria (2020-21)

 103799 - Fonaments d'Informàtica (2020-21)

 102690 - Fonaments de Senyals i Sistemes (2020-21)

 102709 - Teoria de Circuits i Electrònica (2020-21)

 102708 - Fonaments d'Enginyeria del Software (2020-21)

2n curs

 103800 - Organització i Gestió d'Empreses (2020-21)

 102685 - Arquitectura de Computadors i Perifèrics (2020-21)

 102689 - Components i Circuits Electrònics (2020-21)

 102688 - Electrònica Analògica (2020-21)

 102714 - Fonaments de les Comunicacions (2020-21)

 102683 - Radiació i Ones Guiades (2020-21)

 102712 - Senyals i Sistemes Discrets (2020-21)

 102684 - Sistemes Digitals i Llenguatges de Descripció del Hardware (2020-21)

3r curs

 102691 - Comunicacions òptiques (2020-21)

 102713 - Fonaments de Xarxes (2020-21)

 102717 - Gestió de Projectes i Legislació (2020-21)

 102710 - Sistemes de Radiocomunicació (2020-21)

 102696 - Teoria de la Comunicació (2020-21)

 102687 - Tractament Digital del Senyal (2020-21)

 103518 - Transmissors i Receptors de Telecomunicacions (2020-21)

 102699 - Xarxes de Telecomunicació (2020-21)

4t curs

 102700 - Serveis de Telecomunicació (2020-21)

Optatives

 102704 - Antenes (2020-21)

 102695 - Aplicacions Multidisciplinàries de les Telecomunicacions I (2020-21)

 102694 - Aplicacions Multidisciplinàries de les Telecomunicacions II (2020-21)

 102693 - Eines de Simulació i Disseny I (2020-21)

 102703 - Enginyeria de Microones (2020-21)

 102716 - Gestió de la Qualitat i de la Fiabilitat (2020-21)

 102701 - Projecte Avançat d'Enginyeria (2020-21)

 102698 - Sistemes Emergents (2020-21)

 102697 - Tecnologies d'Accés (2020-21)