Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

103795 - Àlgebra  CAT ESP ENG

103796 - Càlcul  CAT ESP ENG

103797 - Estadística  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

102707 - Física Bàsica  CAT ESP ENG

103798 - Fonaments d'Enginyeria  CAT ESP ENG

103799 - Fonaments d'Informàtica  CAT ESP ENG

102690 - Fonaments de Senyals i Sistemes  CAT ESP ENG

102709 - Teoria de Circuits i Electrònica  CAT ESP ENG

102708 - Fonaments d'Enginyeria del Software  CAT ESP ENG

2n curs

103800 - Organització i Gestió d'Empreses  CAT ESP ENG

102685 - Arquitectura de Computadors i Perifèrics  CAT ESP ENG

102689 - Components i Circuits Electrònics  CAT ESP ENG

102688 - Electrònica Analògica  CAT ESP ENG

102714 - Fonaments de les Comunicacions  CAT ESP ENG

102683 - Radiació i Ones Guiades  CAT ESP ENG

102712 - Senyals i Sistemes Discrets  CAT ESP ENG

102684 - Sistemes Digitals i Llenguatges de Descripció del Hardware  CAT ESP ENG

3r curs

102691 - Comunicacions òptiques  CAT ESP ENG

102713 - Fonaments de Xarxes  CAT ESP ENG

102717 - Gestió de Projectes i Legislació  CAT ESP ENG

102710 - Sistemes de Radiocomunicació  CAT ESP ENG

102696 - Teoria de la Comunicació  CAT ESP ENG

102687 - Tractament Digital del Senyal  CAT ESP ENG

103518 - Transmissors i Receptors de Telecomunicacions  CAT ESP ENG

102699 - Xarxes de Telecomunicació  CAT ESP ENG

4t curs

102700 - Serveis de Telecomunicació  CAT ESP ENG

102686 - Treball de Fi de Grau  CAT ESP ENG

Optatives

102704 - Antenes  CAT ESP ENG

102695 - Aplicacions Multidisciplinàries de les Telecomunicacions I  CAT ESP ENG

102694 - Aplicacions Multidisciplinàries de les Telecomunicacions II  CAT ESP ENG

102693 - Eines de Simulació i Disseny I  CAT ESP ENG

102703 - Enginyeria de Microones  CAT ESP ENG

102716 - Gestió de la Qualitat i de la Fiabilitat  CAT ESP ENG

102706 - Gestió de Xarxes de Telecomunicació  CAT(2018-19)

103981 - Pràctiques Externes  CAT ESP ENG

102701 - Projecte Avançat d'Enginyeria  CAT ESP ENG

102698 - Sistemes Emergents  CAT ESP ENG

102697 - Tecnologies d'Accés  CAT ESP ENG