Matrícula d’altres cursos de grau, pas a pas

Si encara no l'has vist, revisa el pas a pas per fer la teva automatrícula

Dates de matrícula

Període d'automatrícula:

De les 9:00 h. del dimarts 24, fins el dilluns 30 de juliol de 2018,  i del dilluns 3 fins el dijous 6 de setembre de 2018  -agost tancat-

A tenir en compte abans de fer l’automatrícula

Informació del Règim de permanència que has de saber abans de fer l'automatrícula

Fer l’automatrícula

Fer l'automatrícula

Informació relacionada

I M P O R T A N T:
                               Recordeu que que NO podreu modificar les dades de família nombrosa i altres gratuïtats en el moment de l'automatícula.
                               Cal fer·ho a la Gestió Acadèmica ABANS DE L'AUTOMATRÍCULA, prèvia cita

* Consulta les recomanacions de matricula, per als estudiants que optin per la via de dedicació a temps parcial.


A V Í S: Informació sobre beques 2018/19

Horaris de les assignatures

Horaris Graus