Pla d'estudis Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Horaris

Horaris Graus
 

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 57 3    
2n curs 6 54    
3r curs   60    
4t curs   6 42 12
Totals 63 123 42 12

Període lectiu

Semestral.

Règim d’estudi

Temps complet i possibilitat de règim a temps parcial segons la normativa de la UAB.

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
- Càlcul
- Àlgebra
- Estadística
- Física Bàsica
- Fonaments d'Informàtica
- Fonaments de Senyals i Sistemes
- Teoria de Circuits i Electrònica
- Fonaments d'Enginyeria
- Fonaments d'Enginyeria del Software
- Components i Circuits Electrònics
- Radiació i Ones Guiades
- Fonaments de Comunicacions
- Arquitectura de Computadors i Perifèrics
- Senyals i Sistemes Discrets
- Sistemes Digitals i Llenguatges de Descripció del Hardware
- Electrònica Analògica
- Organització i Gestió d'Empreses
3r curs 4t curs
- Transmissors i Receptors de Telecomunicacions
- Tractament Digital del Senyal
- Fonaments de Xarxes
- Gestió de Projectes i Legislació
- Sistemes de Radiocomunicació
- Comunicacions Òptiques
- Teoria de la Comunicació
- Xarxes de Telecomunicació
- Treball de Final de Grau
- Serveis de Telecomunicació

Assignatures optatives

4t curs
   
Àmbit de tecnologies de comunicació Àmbit de gestió
 
- Antenes / 6 cr.
- Enginyeria de Microones / 6 cr.
 - Tecnologies d'Accés / 6 cr.
- Sistemes Emergents / 6 cr.
- Gestió de la Qualitat i la Fiabilitat / 6 cr.
- Logística i Gestió de la Producció / 6 cr. (*)
- Planificació d'Infraestructures / 6 cr.
- Gestió de Xarxes de Telecomunicació / 6 cr.
Àmbit d'aplicacions multidisciplinàries Àmbit de disseny i simulació
- Aplicacions Multidisciplinàries de les Telecomunicacions I  / 6 cr.
- Aplicacions Multidisciplinàries de les Telecomunicacions II / 6 cr.
- Eines de Simulació i Disseny I  / 6 cr.
- Eines de Simulació i Disseny II / 6 cr.
 
Àmbit d'especialització pràctica  
- Pràctiques Externes / 12 cr.
- Projecte Avançat d'Enginyeria / 12 cr.
 

 

(*)Aquest curs, no s'ofereix aquesta assignatura.