Presentació

El Grau en Gestió Aeronàutica ofereix una formació integrada en la logística del transport aeri en la que els estudiants s'especialitzen tant en aspectes socio-econòmics, legals i logístics rellevants per al sector aeronàutic, com en aspectes bàsics de navegació aèria. L’objectiu és formar professionals capacitats per prendre decisions en l’organització i gestió d’aerolínies i en la planificació estratègica i logística d’un aeroport.

El transport en general i, en particular, el transport aeri, ha esdevingut un factor clau tant en la competitivitat com en la sostenibilitat del teixit industrial en una economia productiva globalitzada. Aquest fet ha comportat un desenvolupament molt notable del sector aeronàutic, tant a nivell europeu com mundial, al que ni Catalunya ni Espanya són alienes. D’altra banda, la demanda de transport aeri de passatgers a Europa es preveu que es dupliqui en els propers vint anys, el que requereix de professionals en l’àmbit de la gestió aeronàutica que permetin garantir un sistema de transport aeri eficient, assequible, segur i sostenible. La gran demanda existent d’aquest sector és palesa en la inserció laboral dels graduats actuals, que és molt alta, i en el fet que els alumnes de l’últim curs compten amb una beca de pràctiques remunerada pel sector.

La UAB ha estat pionera a Espanya en oferir el títol de Graduat en Gestió Aeronàutica adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior, una titulació que ofereix com a pròpia des del curs 2004-2005 i del qual és un referent a nivell nacional, juntament amb la Universitat Autònoma de Madrid. A nivell internacional, els EUA són el referent principal. Amb gairebé 15.000 aeroports existeix un gran desenvolupament del sector aeronàutic en general i una àmplia tradició de formació universitària en aquest àmbit. Europa, òbviament, tampoc és aliena a la necessitat d’expansió i de millora de la competitivitat del sector. Així, es fa palesa la necessitat de formació i recerca en el sector per donar resposta adequada als principals problemes existents. Aquest grau ofert per la UAB va precisament en la línea d’oferir resposta a aquestes necessitats.

Perfil de l’estudiant

De les característiques que recomanem que tingui el nostre alumnat cal destacar les següents:

 • Bona base de matemàtiques.
 • Capacitat de raonament lògic.
 • Interès pels avenços científics i tecnològics.
 • Facilitat per integrar-se en equips.
 • Alta valoració de la qualitat en el treball i capacitat per treballar de manera organitzada i metòdica.
 • És recomanable, tot i que no imprescindible, tenir un bon nivell d'anglès.

Sortides professionals

Aquesta titulació forma experts amb una sòlida formació en informàtica, en aeronàutica i en matemàtiques, i també en finançament, aspectes socioeconòmics i operacions de transport. Per això, aquests professionals estan capacitats per a poder treballar en els àmbits següents:

 • Planificació comercial en els sectors aeri i aeroportuari.
 • Economia del transport aeri.
 • Estudis de mercat en transport aeri i multimodal.
 • Planificació, organització i gestió d'aerolínies.
 • Models de demanda de transport aeri (passatgers i càrrega) a curt, mitjà i llarg termini.
 • Planificació estratègica, tàctica, logística i operacional d'un aeroport.
   

Professorat

Consulta el llistat de professors

Pla d'acció tutorial

Detall del pla d'acció tutorial
Prerequisits i vinculacions entre assignatures del Pla d'Estudis

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Horaris

Horaris del curs 2018-19

Calendari acadèmic curs 2018-19

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Escola d'Enginyeria
https://www.uab.cat/escola-enginyeria/
Campus de Sabadell
Codi de preinscripció: 21038
65 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Català, castellà i, en algunes assignatures optatives, anglès.
Preu per crèdit: 35,77 euros.
Beques específiques: Beca de pràctiques remunerada pel sector.
Presencial.
Període lectiu: Semestral.
Règim d’estudi: Temps complet i possibilitat de règim a temps parcial segons la normativa de la UAB.
Títol que s'obté: graduat/da en Gestió Aeronàutica
Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeries

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició