Accés Grau en Gestió Aeronàutica

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 23-24

Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

 • Biologia (0.1)
 • Ciències Generals (0,1)
 • Geologia i Ciències Ambientals (0.1)
 • Dibuix Artístic (0.1)
 • Dibuix Tècnic (0.1)
 • Disseny (0.1)
 • Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci (0.2)
 • Física (0.1)
 • Fonaments Artítics (0,1)
 • Geografia (0.2)
 • Llengua i Cultura Gregues (0.1)
 • Història de l'Art (0.1)
 • Llengua i Cultura Llatines (0.1)
 • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.2)
 • Matemàtiques (0.2)
 • Química (0.1)

Només per a l'alumnat que s'ha examinat d'aquesta matèria el 2022 i 2023:

 • Cultura Audiovisual (0.1) 
8,662
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques ---
 Altres Proves + 45 anys ---
Titulats universitaris 5,000
Acreditació professional + 40 anys  
Canvi d'estudis i convalidacions  

Codi de preinscripció

21038

Perfil de l’estudiant

De les característiques que recomanem que tingui el nostre alumnat cal destacar les següents:

 • Bona base de matemàtiques.
 • Capacitat de raonament lògic.
 • Interès pels avenços científics i tecnològics.
 • Facilitat per integrar-se en equips.
 • Alta valoració de la qualitat en el treball i capacitat per treballar de manera organitzada i metòdica.
 • És recomanable, tot i que no imprescindible, tenir un bon nivell d'anglès.

Formació complementària

 • Taller de matemàtiques per a enginyeries, alumnes amb Batxillerat científic (21h).
 • Taller de matemàtiques per a enginyeries, alumnes sense Batxillerat científic (21h).
 • Introducció a la programació: llenguatge Python (21h).

Més informació.

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).