Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

103815 - Càlcul  CAT ESP ENG

101748 - Comptabilitat  CAT ESP ENG

101747 - Dret empresarial  CAT ESP ENG

103816 - Estadística  CAT ESP ENG

103819 - Fonaments d'informàtica  CAT ESP ENG

101746 - Introducció a l'economia  CAT ESP ENG

101761 - Psicologia de les organitzacions i del treball  CAT ESP ENG

103818 - Fonaments d'enginyeria  CAT ESP ENG

101757 - Operacions aeroportuàries I  CAT ESP ENG

2n curs

103814 - Àlgebra  CAT ESP ENG

101745 - Recursos humans: aspectes econòmics i legals  CAT ESP ENG

101752 - Direcció financera  CAT ESP ENG

101749 - Disseny gràfic per ordinador (CAD)  CAT ESP ENG

101751 - Economia del transport aeri  CAT ESP ENG

101765 - Informàtica avançada  CAT ESP ENG

101764 - Intel·ligència artificial  CAT ESP ENG

101756 - Operacions aeroportuàries II  CAT ESP ENG

101763 - Telecomunicacions en el sector aeronàutic  CAT ESP ENG

3r curs

101760 - Anàlisi de costos  CAT ESP ENG

101766 - Anàlisi i disseny de sistemes d'informació  CAT ESP ENG

101753 - Comerç exterior  CAT ESP ENG

101759 - Direcció estratègica, màrqueting i política de l'empresa  CAT ESP ENG

101770 - Dret aeronàutic  CAT ESP ENG

103817 - Ètica per a l'enginyeria  CAT ESP ENG

101768 - Gestió de projectes  CAT ESP ENG

101743 - Modelització i simulació de sistemes  CAT ESP ENG

101769 - Operacions d'aerolínies  CAT ESP ENG

101742 - Optimització  CAT ESP ENG

101750 - Tècniques de navegació i control del trànsit aeri  CAT ESP ENG

4t curs

103590 - Treball de final de grau  CAT ESP ENG

Optatives

101744 - Direcció d'operacions logístiques  CAT ESP ENG

102163 - Introducció a la Gestió de la Innovació  CAT ESP ENG

101740 - Manteniment, mantenibilitat i fiabilitat  CAT ESP ENG

101738 - Mètodes quantitatius d'ús en logística  CAT ESP ENG

101739 - Modelatge i simulació de sistemes logístics aeroportuaris  CAT ESP ENG

101737 - Operacions de càrrega aèria  CAT ESP ENG

104556 - Pràctiques externes  CAT ESP ENG

102147 - Sistemes Integrats de Gestió  CAT ESP ENG

102142 - Societat de la Informació  CAT ESP ENG