Pla d'estudis Grau en Gestió Aeronàutica

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 103815 - Càlcul

 101748 - Comptabilitat

 101747 - Dret empresarial

 103816 - Estadística

 103819 - Fonaments d'informàtica

 101746 - Introducció a l'economia

 101761 - Psicologia de les organitzacions i del treball

 103818 - Fonaments d'enginyeria

 101757 - Operacions aeroportuàries I

2n curs

 103814 - Àlgebra

 101745 - Recursos humans: aspectes econòmics i legals

 101752 - Direcció financera

 101749 - Disseny gràfic per ordinador (CAD)

 101751 - Economia del transport aeri

 101765 - Informàtica avançada

 101764 - Intel·ligència Artificial

 101756 - Operacions aeroportuàries II

 101763 - Telecomunicacions en el sector aeronàutic

3r curs

 101760 - Anàlisi de costos

 101766 - Anàlisi i disseny de sistemes d'informació

 101753 - Comerç exterior

 101759 - Direcció estratègica, màrqueting i política de l'empresa

 101770 - Dret aeronàutic

 103817 - Ètica per a l'enginyeria

 101768 - Gestió de projectes

 101743 - Modelització i simulació de sistemes

 101769 - Operacions d'aerolínies

 101742 - Optimització

 101750 - Tècniques de navegació i control del trànsit aeri

4t curs

 106548 - Treball de Final de Grau

Optatives

 101744 - Direcció d'operacions logístiques

 102163 - Introducció a la Gestió de la Innovació

 101740 - Manteniment, mantenibilitat i fiabilitat

 101738 - Mètodes quantitatius d'ús en logística

 101739 - Modelatge i simulació de sistemes logístics aeroportuaris

 101737 - Operacions de càrrega aèria

 106547 - Pràctiques Externes

 102147 - Sistemes Integrats de Gestió

 102142 - Societat de la Informació (2023-24)