Pla d'estudis Grau en Gestió Aeronàutica

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Gestió Aeronàutica

Horaris

Horaris del curs

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 48 12    
2n curs 12 48    
3r curs   60    
4t curs     45 15
Totals 60 120 45 15

Període lectiu

Semestral.

Règim d’estudi

Temps complet i possibilitat de règim a temps parcial segons la normativa de la UAB.

Mencions

Formació General
Menció en Logística del Transport Aeri

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
- Càlcul
- Estadística
- Fonaments d'Informàtica
- Dret Empresarial
- Fonaments d'Enginyeria
- Comptabilitat
- Psicologia de les Organitzacions i del Treball
- Introducció a l'Economia
- Operacions Aeroportuàries I
- Àlgebra
- Informàtica Avançada
- Telecomunicacions en el Sector Aeronàutic
- Operacions Aeroportuàries II
- Disseny Gràfic per Ordinador (CAD)
- Intel·ligència Artificial
- Recursos Humans: Aspectes Economicolegals
- Economia del Transport Aeri
- Direcció Financera
3r curs 4t curs
- Anàlisi i Disseny de Sistemes d'Informació
- Optimització
- Operacions d'Aerolínies
- Anàlisi de Costos
- Direcció Estratègica, Màrqueting i Política de l'Empresa
- Gestió de Projectes
- Ètica per a l'Enginyeria
- Modelització i Simulació de Sistemes
- Tècniques de Navegació i Control del Trànsit Aeri
- Comerç Exterior
- Dret Aeronàutic
- Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

Per a obtenir la menció s'han de cursar els 30 crèdits que s'hi relacionen. Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte quan s'indica una alternativa.

4t curs Menció en Logística del Transport Aeri
- Pràctiques Externes / 15 cr.
- Introducció a la Gestió de la Innovació
- Sistemes Integrats de Gestió
- Societat de la Informació
- Mètodes Quantitatius d'Ús en Logística
- Manteniment, Mantenibilitat i Fiabilitat
- Modelatge i Simulació de Sistemes Logístics Aeroportuaris
- Operacions de Càrrega Aèria
- Direcció d'Operacions Logístiques


L'oferta optativa de 4t curs es complementa amb els mínors que la Universitat oferta.