Matrícula de 1r curs, pas a pas

Si encara no l'has vist, revisa el pas a pas per fer la matrícula de 1r curs. La matrícula de primer curs es fa de manera presencial a les aules informàtiques amb el suport del personal de la gestió acadèmica.

Sessió informativa de matrícula

12 de juliol de 2019, a les 12h a l'aula 10 del Campus de Sabadell

A la sessió informativa de matrícula s'informarà sobre la documentació necessària, de la matrícula i pagaments, i d'altra informació específica de la titulació o escola. Si no podeu assistir podreu consultar la sessió des d'aquest enllaç.

Posteriorment, haureu de passar pel Suport Logístic i Punt d'Informació (SLIPI) del Campus de Sabadell, per recollir la carpeta i la resta de material.
 

Dates de matrícula

Aquí podràs consultar dia i hora de la matrícula. Els llistats es publicaran el dia abans de la matrícula corresponent:
Convocatòria Juny 2019

Accions Propedèutiques (consulta tots els tallers aquí)
Per informació de cada taller, cliqueu damunt del taller. Per a matricular-vos cal que porteu el formulari corresponent omplert, i realitzeu el pagament del curs amb targeta, al Deganat (porta S/111)
Informació curs Dates curs i lloc Dates matrícula i lloc Formulari de matrícula
Tallers d'introducció a la Programació: Llenguatge Python Bellaterra, del 2 al 9 de setembre de 2019 Sabadell, del 12 al 29 de juliol de 2019 (de 10 a 13h) Formulari
Tallers de matemàtiques per a Enginyers Bellaterra, del 2 al 9 de setembre de 2019 Sabadell, del 12 al 29 de juliol de 2019 (de 10 a 13h) Formulari
Taller d'introducció a l'aviació comercial Sabadell, del 16 al 20 de setembre de 2019 Sabadell, del 12 al 29 de juliol de 2019 (de 10 a 13h) FormulariCurs de Precàlcul per enginyeries
La docència és on-line

Lloc

Lliurament per part de l'alumne de tota la documentació: Aula d'informàtica F
Formalització de la matrícula: Aula d'informàtica F.

Atès que no disposem d'un servei de copisteria al centre, porteu original i fotocòpia de la documentació demanada.
 

Acollida d'estudiants i inici de curs

Les classes de primer s'inicien el 12 de setembre de 2019

Sessions d'acollida dels alumnes de primer curs: 12 de setembre del 2019 a les 12:00h,  a l'aula 10 del Campus de Sabadell 

 

Més informació

Autoritzacions per a la matrícula
En el cas que no puguis fer la matrícula personalment, hauràs d'autoritzar per escrit a una altra persona. En el document hi hauran de constar les teves dades personals i la teva signatura. S'haurà de presentar, també, l'original o bé una fotocòpia compulsada del DNI de la persona autoritzada; així com una fotocòpia del teu DNI que s'haurà de lliurar amb l'autorització signada.

Si opteu per la via lenta
Us recomanem que parleu amb el coordinador de la titulació, abans de la matrícula.

Credencial becari
Si vols matricular-te com a becari condicional, pagant només preus administratius (i aturar el pagament dels preus públics dels serveis acadèmics -crèdits matriculats 1a vegada- fins a saber el resultat de la beca general) cal que demanis i et concedeixin l’acreditació econòmica. Clica aquí per accedir a la pàgina AGAUR 

Carnet d'estudiant
Per sol·licitar el carnet d'estudiant, heu de clicar aquest enllaç. Recordeu apuntar el número NIU que us donarà, ja que és necessari per fer la matrícula. 

Prova de nivell d'anglès
La prova d'anglès dura 30 minuts aproximadament i consta de dues parts.
Consulteu les instruccions de la prova aquí

Redirecció del correu institucional al correu personal
Si vols redirigir el teu correu institucional al correu personal, segueix aquestes instruccions
 

Informació relacionada

Sol·licitud de reconeixement de crèdits
Els alumnes que tinguin estudis universitaris iniciats haurien de sol·licitar el reconeixement de crèdits abans del 6 de setembre de 2019. Per al reconeixement caldrà omplir la sol·licitud, abonar a la gestió acadèmica la taxa de 54,54 euros amb targeta, i aportar la documentació (certificat acadèmic, programes i pla d'estudis segellat), consulteu l’enllaç.

Modificació de matrícula
Podeu consultar informació sobre la modificació de matrícula aquí

Informació relacionada sobre l'acreditació econòmica, la beca equitat i la beca general

Document SEPA de domiciliació de dèbit directe

Préstec AGAUR i modalitats de pagament

Inici de les classes

12 de setembre de 2019
 

Horari de la Gestió Acadèmica:

Demaneu cita prèvia a la web http://cita.uab.cat, a campus de Sabadell
Horaris d'atenció i contacte

 

Horaris i exàmens de les assignatures: