Calendari Exàmens


GGA - Grau en Gestió Aeronàutica
Parcials-Finals-Recuperacions


GEQ - Grau en Enginyeria Quimica
1rs parcials | 2ns parcials-Finals-Recuperacions


GEI - Grau en Enginyeria Informàtica
1rs parcials | 2ns parcials-Finals-Recuperacions


GEI+GEST - Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
Parcials-Finals-Recuperacions


GEI+GEST - Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
Parcials-Finals-Recuperacions


GEET - Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
1rs parcials | 2ns parcials-Finals-Recuperacions


GEST - Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
1rs parcials | 2ns parcials-Finals-Recuperacions


GED - Grau en Eginyeria de Dades
1rs parcials | 2ns parcials-Finals-Recuperacions


GGCIS - Grau en Enginyeria de Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles
1rs parcials | 2ns parcials-Finals-Recuperacions