Exàmens

Curs 2020-21

GED - Grau en Eginyeria de Dades
1rs parcials | 2ns parcials-Finals-Recuperacions

GEST - Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
1rs parcials | 2ns parcials-Finals-Recuperacions

GEET - Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
1rs parcials | 2ns parcials-Finals-Recuperacions

GEI - Grau en Enginyeria Informàtica
1rs parcials | 2ns parcials-Finals-Recuperacions

GEI+GEST - Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
Parcials-Finals-Recuperacions

GEI+GEET - Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
Parcials-Finals-Recuperacions

GEQ - Grau en Enginyeria Quimica
1rs parcials | 2ns parcials-Finals-Recuperacions

GGA - Grau en Gestió Aeronàutica
Parcials-Finals-Recuperacions

GGCIS - Grau en Enginyeria de Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles
1rs parcials | 2ns parcials-Finals-Recuperacions

 

GED - Grau en Eginyeria de Dades
1rs parcials | 2ns parcials-Finals-Recuperacions

GEST - Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
1rs parcials | 2ns parcials-Finals-Recuperacions

GEET - Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
1rs parcials | 2ns parcials-Finals-Recuperacions

GEI - Grau en Enginyeria Informàtica
1rs parcials | 2ns parcials-Finals-Recuperacions

GEI+GEST - Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
Parcials-Finals-Recuperacions

GEI+GEET - Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
Parcials-Finals-Recuperacions

GEQ - Grau en Enginyeria Quimica
1rs parcials | 2ns parcials-Finals-Recuperacions

GGA - Grau en Gestió Aeronàutica
Parcials-Finals-Recuperacions

GGCIS - Grau en Enginyeria de Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles
1rs parcials | 2ns parcials-Finals-Recuperacions