Coordinacions de Titulació

Coordinacions de titulacions

Els Coordinadors/es d'Estudis són les persones encarregades de dirigir, organitzar i coordinar els ensenyaments de cadascuna de les titulacions que s'imparteixen a l'Escola. El/La Coordinador/a d'Estudis pot ser assistit pel Sotscoordinador/a d'Estudis.

 
Coordinació Grau en Enginyeria de Dades
  Eduardo Cesar Galobardes
+34 93 581 26 14
Eduardo.Cesar@uab.cat
 
 
Sots-Coordinació Grau en Enginyeria de Dades
  Debora Gil Resina
+34 93 581 23 01
debora.gil@uab.cat
 

 
Coordinació del Grau en Enginyeria Informàtica
  Jordi Pons
+34 93 581 34 90
jordi.pons@uab.cat
 
 
Sotscoordinador del Grau en Enginyeria Informàtica
  Jorge Bernal
+34 93 581 47 40
jorge.bernal@uab.cat
 
 
Sotscoordinadora del Grau en Enginyeria Informàtica
  Anna Sikora
+34 93 581 35 33
anna.sikora@uab.cat
 
 
Sotscoordinació de la Menció en Computació del Grau en Enginyeria Informàtica
  Enric Martí
+34 93 581 15 01
enric.marti@uab.cat
 
 
Sotscoordinació de la Menció d'Enginyeria del Software del Grau en Enginyeria Informàtica
  Daniel Ponsa Mussarra
+34 93 581 24 40
daniel.ponsa@uab.cat
 
 
Sotscoordinació de la Menció de les Tecnologies de la Informació del Grau en Enginyeria Informàtica
  Sergi Robles Martínez
+34 93 581 23 95
sergi.robles@uab.cat
 
 
Sotscoordinació de la Menció d'Enginyeria de Computadors del Grau en Enginyeria Informàtica
  Juan Carlos Moure López
+34 93 581 35 39
juancarlos.moure@uab.cat
 

 

 
Coordinació del Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
  Antoni Morell Perez
+34 93 586 82 39
antoni.morell@uab.cat
 
 
Coordinació de Grau en Enginyeria Electrònica Telecomunicació
  Javier Martín Martínez
+34 93 581 35 14
javier.martin.martinez@uab.cat
 

 
Coordinació Grau Enginyeria Química
  Montserrat Sarra
+34 93 581 27 89
montserrat.sarra@uab.cat
 

 

 
Coordinació Grau en Gestió Aeronàutica
  Xavier Verge Mestre
+34 93 728 77 45
Xavier.Verge@uab.cat
 

 

 
Coordinació Màster en Enginyeria Biològica i Ambiental
  María Eugenia Suarez Ojeda
+34 93 581 27 91
mariaeugenia.suarez@uab.cat