Calendari Administratiu

 

CALENDARI ADMINISTRATIU ESPECÍFIC DE L’ESCOLA D’ENGINYERIA CURS 2024-25

ATENCIÓ! Per assumptes i terminis no definits en aquest calendari administratiu específic de l’Escola d’Enginyeria, s’aplicarà el Calendari Acadèmic i Administratiu general de la UAB.

1     ACCÉS

1.1   Preinscripció : Portal d'accés a la universitat
1.2   Per canvi estudis / per canvi d'estudis estrangers curs 2025-26 (més informació)
 • Sol·licituds: del 24 de febrer al 4 d'abril de 2025
 • Publicació de la Resolució: 18 de juny de 2025
1.3.  Reincorporacions pel curs 2025-26 (més informació):
 • Abans del 15 de setembre de 2025


2     MATRÍCULA


2.1    Matrícula 1r curs/nou accés : veure apartat matricula
2.2    Automatrícula resta de cursos : veure apartat automatricula
2.3    Automodificació matrícula del curs 2024-25 (veure més informació)
 • 1r semestre.- Canvis de grup Grau en Enginyeria Informàtica del 3 al 4 de setembre de 2024. Caldrà aportar contracte laboral amb especificació d'horari per poder fer el canvi.
 • Automodificació 1r semestre : sol·licitud del 16 de setembre al 22 de setembre de 2024.
 • Automodificació 2n semestre : sol·licitud online del 10 al 16 de febrer de 2025 (NO permet ampliar el nombre total de crèdits de matrícula. Canvis de matrícula per a assignatures/mòduls que s'imparteixem només durant el 2n semestre i que no comportin un increment del nombre de crèdits o del cost econòmic dels crèdits matriculats).
               IMPORTANT: Automodificació matrícula (http://sia.uab.cat -> automodificació de matrícula). Consulta les condicions.
               - L'automodificació de matrícula comporta el pagament d'una taxa, única per a totes les modificacions d'un mateix curs acadèmic, excepte per afegir pràctiques curriculars o treballs de fi d'estudis, que podeu fer-ho gratuïtament a la Gestió Acadèmica i de Serveis.
               - Durant el període de modificació de
2n semestre no es poden fer modificacions que comportin increment del nombre de crèdits totals de la matrícula o del cost econòmic, excepte per matricular TFG i/o pràctiques.
               - Cal fer totes les modificacions en una sola vegada per poder compensar els imports quan es canvien assignatures per altres.
               - Si com a resultat de la modificació la matrícula final queda amb menys crèdits, NO es retorna l'import dels crèdits eliminats.
               - Si només voleu afegir TFG i/o pràctiques, no cal pagar taxa de modificació. Dirigir-vos a fer el tràmit a la Gestió Acadèmica i de Serveis amb cita prèvia.
               - Alumnat becari: en cas de no poder fer l'automodificació, poden dirigir-se a la Gestió Acadèmica i de Serveis amb cita prèvia. Dins dels terminis fixats per l'automodificació.

               - Pels canvis de grup, si s'escau, es tindrà en compte en primera instància la situació laboral de l'estudiant que haurà de portar el contracte amb detall de l'horari laboral.
               - Per dubtes o consultes truqueu al 93 581 30 49 o escriviu a ga.enginyeria@uab.cat 

2.4    Anul·lació total de matrícula del curs 2024-25 (més informació):
 • ABANS del 30 d'octubre de 2024 per canvi d'opció de preinscripció (dins de la mateixa convocatòria) amb dret al retorn de l'import dels crèdits matriculats
 • fins al 4 de novembre 2024 resta de casos.
 
3     RECONEIXEMENT 
   

3.1    Reconeixement de crèdits superats en altres estudis (més informació) :
 • Per alumnat que té les assignatures a reconèixer matriculades, abans del 2 de desembre de 2024.
 • Per alumnat que NO té les assignatures a reconèixer matriculades, fins al 1 de maig de 2025.
3.2    Reconeixement acadèmic d'activitats (més informació):
 • Del 9 de setembre de 2024 fins al 31 de maig de 2025, ininterrompudament per qualsevol alumnat.
 • De l'1 de juny fins al 8 de setembre de 2025, només es recolliran sol·licituds d'alumnes que finalitzin els estudis el curs 2024-2025.
3.3    Reconeixement de crèdits per experiència laboral o professional:
 • Per alumnat que té les assignatures a reconèixer matriculades, abans del 2 de desembre de 2024.
 • Per alumnat que NO té les assignatures a reconèixer matriculades, fins al 1 de maig de 2025.
   
 4     PERMANÈNCIA    

4.1   Sol·licitud de règim de permanència (convocatòria extraordinària/4 convocatòria) per continuar estudis durant el curs 2025-26 (més informació):
 • A partir de la data límit de tancament d'actes d'avaluació i abans de realitzar l'automatrícula del curs 2025-26
 • Resolució: en 10 dies hàbils a partir de la data de presentació de la sol·licitud

 

5      AVALUACIÓ ÚNICA I PER COMPENSACIÓ

5.1   Avaluació Única (més informació):

 • per assignatures de primer i segon semestre: del 10 de setembre a 30 de setembre de 2024. 
 • per assignatures de segon semestre es torna a obrir un període del 12 de febrer al 28 de febrer de 2025

 

6      AVALUACIÓ CURRICULAR MITJANÇANT COMPENSACIÓ

6.1   Avaluació per compensació per continuar estudis durant el curs 2025-26 (més informació) :

 • A partir de la data límit de tancament d'actes d'avaluació i abans de realitzar l'automatrícula del curs 2025-26
 • Resolució: en 10 dies hàbils a partir de la data de presentació de la sol·licitud

 

7      EXÀMENS
7.1   Revisió extraordinària d'exàmens del curs 2024-25 (més informació):

 • Convocatòria de febrer : fins al 8 de març de 2025. Resolució: màxim 1 mes hàbil.            
 • Convocatòria de juny: fins al 25 de juliol de 2025. Resolució: màxim 1 mes hàbil.

7.2. Convocatòria extraordinària de fi d'estudis curs 2024-25 (avançar convocatòria de juny a febrer 2025) : sol.licitud del 28 d'octubre al 2 de desembre de 2024 (més informació).

CALENDARI ADMINISTRATIU ESPECÍFIC DE L'ESCOLA D'ENGINYERIA - CAMPUS SABADELL - 2024-2025

ATENCIÓ: Per assumptes i terminis no definits en aquest calendari administratiu específic de l'Escola d'Enginyeria, s'aplicarà el Calendari Acadèmic i Administratiu general de la UAB


1     ACCÉS AL GRAU EN GESTIÓ AERONÀUTICA

1.1   Preinscripció : Portal d'accés a la universitat

1.2   Per canvi estudis

1.2.1 Per al curs 2024-25 (més informació)

 • Sol·licituds: del 26 de febrer al 5 d'abril de 2024
 • Publicació de la resolució d'admissió: 19 de juny de 2024

1.2.2 Per al curs 2025-26 (més informació; la informació s'actualitzarà quan es publiqui l'oferta del curs 2025-26)

 • Sol·licituds: del 24 de febrer al 4 d'abril de 2025
 • Publicació de la resolució d'admissió: 18 de juny de 2025

1.3.  Reincorporacions

1.3.1 Per al curs 2024-25 (més informació):

 • Abans de l'inici de les classes: 12 de setembre de 2024.

1.3.2 Per al curs 2025-26 (més informació):

 • Abans de l'inici de les classes: 10 de setembre de 2025.

1.4.  Accés als Màsters


2     MATRÍCULA

2.1    Matrícula 1er curs/nou accés :  veure apartat matricula

2.2    Automatrícula resta de cursos : Veure apartat automatricula

2.3    Modificació matrícula del curs 2024-25 (veure més informació        


Al grau en Gestió Aeronàutica l'automodificació s'ha de realitzar ON LINE ( http://sia.uab.cat -> automodificació de matrícula. ) 

 • 1er semestre: sol·licitud del 16 al 22 de setembre de 2024
 • 2on semestre: sol·licitud del 10 al 16 de febrer de 2025 (no permet ampliar el nombre total de crèdits de matrícula. Canvis de matrícula per a assignatures/mòduls que s'imparteixen només durant el 2on semestre i que no comportin un increment del nombre de crèdits o del cost econòmic dels crèdits matriculats). 

IMPORTANT: Automodificació matrícula (http://sia.uab.cat -> automodificació de matrícula). Consulta les condicions.

 • Durant el període de modificació de 2n semestre no es poden fer modificacions que comportin increment del nombre de crèdits totals de la matrícula o del cost econòmic, excepte per matricular TFG i/o pràctiques.
 • La modificació de matrícula té una taxa associada única per a totes les modificacions del mateix curs acadèmic.
 • Cal fer totes les modificacions en una sola vegada per poder compensar els imports quan es canvien assignatures per altres.
 • Si com a resultat de la modificació la matrícula final queda amb menys crèdits, NO es retorna l'import dels crèdits eliminats.
 • Si només voleu afegir TFG i/o pràctiques, no cal pagar taxa de modificació. Dirigiu-vos a fer el tràmit a la Gestió Acadèmica i de Serveis amb cita prèvia.
 • Alumnat becari: en cas de no poder fer l'automodificació, podeu dirigir-vos a la Gestió Acadèmica i de Serveis amb cita prèvia, dins dels terminis fixats per l'automodificació.
 • Pels canvis de grup, si s'escau, es tindrà en compte en primera instància la situació laboral de l'estudiant, que haurà de portar el contracte amb detall de l'horari laboral.
 • Per dubtes o consultes truqueu al 676239319 ext. 6258 o escriviu a ga.campus.sabadell@uab.cat.


2.4    Anul·lació total de matrícula del curs 2024-25 (més informació):

 • fins al 30 d'octubre de 2024 per canvi d'opció de preinscripció amb dret al retorn de l'import dels crèdits matriculats
 • fins al 4 de novembre 2024 resta de casos, sense retorn de l'import abonat

 
3     RECONEIXEMENT 
   

3.1    Reconeixement de crèdits superats en altres estudis universitaris (més informacióEs recomana que es faci abans del 2 de desembre 2024.

3.2    Reconeixement acadèmic d'activitats (més informació):

3.2.1 Curs 2023-24: Si no és per finalitzar els estudis, de l'1 de novembre de 2023 al 31 de maig de 2024. Si és per finalitzar estudis el 2023-2024, ininterrompudament fins al 8 de setembre de 2024.

3.2.2 Curs 2024-25: Si no és per finalitzar els estudis, de l'1 de novembre de 2024 al 31 de maig de 2025. Si és per finalitzar estudis el 2024-2025, ininterrompudament fins al 8 de setembre de 2025.

3.2    Reconeixement de crèdits per experiència laboral o professional : 

3.2.1. Curs 2023-24: Al Grau en Gestió Aeronàutica de l'1 de desembre de 2023 al 30 de juny de 2024. Si és per finalitzar estudis el 2023-2024, ininterrompudament fins al 8 de setembre de 2024. Podeu consultar més informació aquí

3.2.2. Curs 2024-25: Al Grau en Gestió Aeronàutica de l'1 de desembre de 2024 al 30 de juny de 2025. Si és per finalitzar estudis el 2024-2025, ininterrompudament fins al 8 de setembre de 2025. Podeu consultar més informació aquí
 
4     PERMANÈNCIA    

4.1   Sol·licitud de règim de permanència (matrícula extraordinària, 4a matrícula) per continuar estudis durant el curs 2024-25. Si has esgotat 3 matrícules (recorda que el No avaluat també computa), cal que sol·licits la matrícula extraordinària en els terminis relacionats (més informació):  

 • Primer termini: Sol·licitud: del 3 al 10 de juliol de 2024. Resolució a determinar (abans de l'inici de l'automatrícula juliol). 
 • Segon termini: de l'11 al 19 de juliol de 2024. Resolució: a determinar (abans finalització període d’automatrícula). Si esteu cursant Treball de Fi d'Estudis o Pràctiques Externes curriculars, consulteu per correu electrònic a l'adreça ga.campus.sabadell@uab.cat.

4.2   Sol·licitud de règim de permanència (matrícula extraordinària, 4a matrícula) per continuar estudis durant el curs 2025-26. Si has esgotat 3 matrícules (recorda que el No avaluat també computa), cal que sol·licits la matrícula extraordinària en els terminis relacionats (més informació):  

 • Primer termini: Sol·licitud: del 2 al 9 de juliol de 2025. Resolució a determinar (abans de l'inici de l'automatrícula juliol). 
 • Segon termini: del 8 al 18 de juliol de 2025. Resolució: a determinar (abans finalització període d’automatrícula). Si esteu cursant Treball de Fi d'Estudis o Pràctiques Externes curriculars, consulteu per correu electrònic a l'adreça ga.campus.sabadell@uab.cat.

5     AVALUCIÓ ÚNICA I PER COMPENSACIÓ

5.1 Avaluació única pel curs 2024-25 (més informació):

 • Per assignatures del primer i segon semestre: del 10 al 30 de setembre de 2024
 • Per assignatures del segon semestre: es torna a obrir un període del 12 al 28 de febrer de 2025

5.2   Avaluació per compensació  (més informació) :
 

5.2.1 Curs 2023-24:

       Convocatòria de febrer:

 • Del 24 de febrer al 3 de març de 2024. Resolució: 28 de març de 2024.

       Convocatòria de juny: 

 • Primer termini: Sol·licitud: del 3 al 10 de juliol de 2024. Resolució a determinar (abans inici automatrícula juliol).
 • Segon termini: Sol·licitud: de l'11 al 19 de juliol de 2024. Resolució: a determinar (abans finalització periode d’automatrícula). Si esteu cursant Treball de Fi d'Estudis o Pràctiques Externes curriculars, consulteu per correu electrònic a l'adreça ga.campus.sabadell@uab.cat      

5.2.2 Curs 2024-25:

       Convocatòria de febrer:

 • Del 22 de febrer al 10 de març de 2025. Resolució: 28 de març de 2025.

       Convocatòria de juny: 

 • Primer termini: Sol·licitud: del 2 al 9 de juliol de 2025. Resolució a determinar (abans inici automatrícula juliol).
 • Segon termini: Sol·licitud: de l’11 al 18 de juliol de 2025. Resolució: a determinar (abans finalització periode d’automatrícula). Si esteu cursant Treball de Fi d'Estudis o Pràctiques Externes curriculars, consulteu per correu electrònic a l'adreça ga.campus.sabadell@uab.cat      

6     EXÀMENS

6.1 Revisió extraordinària d'exàmens

6.1.1 Pel curs 2023-24 (més informació):

 • Convocatòria de febrer: 
  •  del 24 de febrer al 3 de març de 2024. Resolució: màxim 1 mes hàbil.
 • Convocatòria de juny: 
  • del 13 al 25 de juliol de 2024. Resolució: màxim 1 mes hàbil.

    
6.1.2   Pel curs 2024-25 (més informació):

 • Convocatòria de febrer: 
  •  del 24 de febrer al 8 de març de 2025. Resolució: màxim 1 mes hàbil.
 • Convocatòria de juny: 
  • del 14 al 25 de juliol de 2025. Resolució: màxim 1 mes hàbil.

6.2. Convocatòria extraordinària de fi d'estudis de grau i màster curs 2024-25 (convocatòria extraordinària per poder finalitzar els estudis al febrer i sol·licitar el títol. més infomació) : sol.licitud del 28 d'octubre a l'2 de desembre de 2024.


7     TREBALLS DE FI DE GRAU

Més informació