Activitats amb reconeixement acadèmic de crèdits

Funcionament

La UAB t'ofereix la possibilitat d'obtenir crèdits acadèmics reconeguts en els estudis de grau fent activitats no programades en el pla d’estudis de tipus cultural, esportiva, de representació estudiantil, solidàries, de cooperació, de promoció d’un estil de vida saludable, i de garantia de la sostenibilitat.

Aquests crèdits s’incorporen a l’expedient com a crèdits optatius amb la qualificació d’apte i no es tenen en compte a efectes del càlcul de la mitjana de l’expedient acadèmic.

Si tries aquesta opció  has de reconèixer un mínim de 6 crèdits, que poden ser fruit de la suma de diferents activitats, i pots reconèixer com a màxim el 10% dels crèdits del teu grau.

Si vols saber quines són les activitats que pots reconèixer enguany, consulta el llistat complet d'activitats amb reconeixement acadèmic.

Pots consultar totes les activitats reconegudes en qualsevol curs acadèmic si accedeixes al "Cercador d'activitats".

 • Foment participació que afavoreixin el creixement i la consolidació del teixit associatiu a la universitat
 • Activitats de mentoria entre iguals
 • Activitats per facilitar la transició de l’educació secundària a la universitat
 • Creativitat i desenvolupament artístic o cultural
 • Voluntariat al campus o en institucions externes de suport a col·lectius en risc d’exclusió (VOLUNTARIAT I ACCIÓ SOCIAL)

Pots trobar informació sobre activitats a les pàgines web sobre Participació estudiantil, Cultura en viu i la Fundació Autònoma Solidària.

 • Activitats que promoguin l’empoderament de les estudiants i erradicació de violència per raó de gènere
 • Activitats per corregir desigualtats per raó de gènere
 • Reducció de l’escletxa professional entre homes i dones
 • Corregir desigualtats per raó de discapacitat, diversitat o necessitats específiques

Pots trobar informació sobre activitats a la pàgina de l’Observatori per a la Igualtat.

 • Generació d’idees relacionades amb la fi de la pobresa, el comerç just, la sostenibilitat alimentària, reducció de la contaminació, eficiència i suficiència energètica, etc.
 • Activitats que promoguin el desenvolupament de competències digitals per cercar solucions de la societat 5.0

 

 • Promoció del desenvolupament de competències digitals per cerca solucions de la societat 5.0
 • Foment de la llengua catalana i promoció de la interculturalitat
 • Foment de l’ús del català: mentoria, oratòria i comunicació escrita
 • Foment de relacions interculturals (justícia i pau, institucions internacionals,  intercanvi lingüístic, contacte amb cultures diverses)

Podeu trobar informació sobre les activitats de llengua catalana i promoció de la interculturalitat al web del Servei de llengües.

 • Promoció de la salut i els hàbits i consums saludables
 • Activitats que promoguin el benestar emocional

Pots trobar informació sobre les activitats al web del Servei d’Activitat Física.

 • Desenvolupament d’idees de negoci basades en models econòmics alternatius i emprenedoria social i solidària
 • Explorar necessitats i perspectives d’empreses i entitats socials
 • Mentoria amb professionals

Pots trobar Informació sobre les activitats al web del Servei d’Ocupabilitat.