Premis extraordinaris

Podeu consultar la informació referent als premis extraordinaris de titulació de graus i de màsters que habilitin per a l'exercici d'activitats professionals regulades.

Podeu consultar la informació de la UAB en aquest enllaç.

L'Escola d'Enginyeria de la UAB establirà per a cada curs acadèmic el calendari per al procediment de la concessió de premis extraordinaris de titulació, amb la premisa que tal com estableix la norma:

 

Primer: es constituirà un tribunal per a cada titulació de Grau: Enginyeria de Dades, Enginyeria Informàtica, Gestió Aeronàutica, Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles, Intel·ligència Artificial (fins la finalització del curs 25-26 no es podrà otorgar cap premi extraordinari), Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, Enginyeria d'Electrònica de Telecomunicació, Enginyeria Química. I para el Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicacions / Telecommunication Engineering, ja que és un màster que habilata per l'exercici d'una activitat professional regulada.

L'alumnat que cursa un itinerari curricular simultani té dret a optar exclusivament al premi d'aquest itinerari curricular i no als premis de les titulacions que configuren l'itinari curricular simultani: Grau en Enginyeria Informàtica (Menció de Tecnologies de la Informació) + Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, i, Grau en Enginyeria Informàtica (Menció d'Enginyeria de Computadors) + Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació.

Segon: el criteri per a la concessió dels premis extraordinaris serà la nota mitjana global de l'expedient acadèmic dels titulats. El centre haurà de fixar uns criteris de desempat per al cas que hi hagi candidats amb la mateixa nota mitja global. Aquests criteris hauran de fer-se públics juntament amb la llista de candidats.

Tercer: el centre farà públic el llistat de candidats a obtenir el premi extraordinari, tenint en consideració que només podran obtar els expedients que hagin obtingut una nota mitjana global igual o superior a 8,0.

Quart: el centre farà públic també el termini en què qualsevol estudiant que es consideri en millor situació, podrà presentar al.legacions.


Nombre de premis per al curs 2022/23 segons el nombre de titulats:

- Grau en Enginyeria de Dades: 1

- Grau en Enginyeria d'Electrònica de Telecomunicació: 1

- Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació: 1

- Grau en Enginyeria Informàtica: 3

- Grau en Enginyeria Química: 2

- Grau en Gestió Aeronàutica: 1

- Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles: 1

- Grau en Enginyeria Informàtica (Menció de Tecnologies de la Informació) + Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació: 1

- Grau en Enginyeria Informàtica (Menció d'Enginyeria de Computadors) + Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació: 1

- Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicacions / Telecommunication Engineering: 1Relació de candidats als premis extraordinaris de fi d'estudis de grau per al curs 2022/2023:

 

- Grau en Enginyeria de Dades

- Grau en Enginyeria d'Electrònica de Telecomunicació

- Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

- Grau en Enginyeria Informàtica

- Grau en Enginyeria Química

- Grau en Gestió Aeronàutica

- Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles

- Grau en Enginyeria Informàtica (Menció de Tecnologies de la Informació) + Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Grau en Enginyeria Informàtica (Menció d'Enginyeria de Computadors) + Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicacions / Telecommunication Engineering