Modificacions i anul·lacions de matrícula

Si vols consultar la informació i normativa de la UAB referent a les modificacions i anul·lacions de matrícula, segueix el següent enllaç.

MODIFICACIONS DE MATRÍCULA CURS 2023/24

 1. Automodificació de matrícula:
 • Titulacions Campus Bellaterra:
  • Termini 1r semestre: del 16 al 22 de setembre de 2024, ambdós inclosos
  • Termini 2n semestre: del 10 al 16 de febrer de 2025, ambdós inclosos
  • Accés mitjançant la Secretaria Virtual : sia.uab.cat > Matrícula i Modificació matrícula estudis oficials > Automodificació de matrícula.
 • Titulació Campus Sabadell (Grau en Gestió Aeronàutica):
  • Termini 1r semestre: del 14 al 5 d'octubre de 2023
  • Termini 2n semestre: del 12 al 16 de febrer de 2024
  • Accés mitjançant la Secretaria Virtual : sia.uab.cat > Matrícula i Modificació matrícula estudis oficials > Automodificació de matrícula.
 1. Criteris emprats per a la resolució de les sol·licituds de modificació de la matrícula
 2. Característiques del procés d’automodificació de matrícula:
 • En el període de setembre es poden dur a terme modificacions corresponents tant a assignatures del primer com del segon semestre o anuals.
 • En el període de febrer només es poden fer modificacions corresponents a assignatures que s’imparteixin durant el segon semestre (assignatures semestrals, no anuals) i sempre que no impliqui un increment econòmic de la matrícula.
 • Es podrà accedir tantes vegades com vulgui l’estudiant per fer una modificació de matrícula, dins del termini establert. Es podrà seleccionar l’assignatura/grup sempre que hi hagin places vacants. En el cas en què els grups de matrícula estiguin plens, s'acceptaran els casos que compleixin els requisits recollits en aquesta resolució.
 • D'acord amb el Decret 115/2023, de 20 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya per al curs 2023/2024, es cobraran 27,27 € per la realització de la modificació de matrícula. Només es cobrarà la taxa de “Modificacions/automodificació de matrícula” la primera vegada que es porti a terme l’automodificació. Aquesta taxa només es cobra una vegada per curs acadèmic.
 • El pagament de la taxa de modificació/automodificació de matrícula i del que comporti la modificació demanada es realitzarà sempre per domiciliació bancària, mitjançant el compte bancari on s’ha domiciliat el pagament de la matrícula del curs 2023/24.
 • En els casos en què les automodificacions de matrícula suposin una disminució en la liquidació econòmica (per exemple: la modificació comporta anul·lar crèdits que prèviament s’havien matriculat i pagat), l’estudiant no tindrà dret a la devolució d’aquests crèdits anul·lats i se li cobrarà, si escau, la taxa de modificació
 • Si aprofitant que es realitza una modificació de matrícula, es vols contractar l’assegurança complementària, l’estudiant ho podrà fer.
 • No es podran automodificar:
  • Les dades personals de l’estudiant.
  • Les gratuïtats o descomptes.
  • El tipus de beca.
  • Els terminis de pagament.
  • Les dades bancàries prèviament informades a la matrícula.
  • Les taxes opcionals, que no apareixerant

IMPORTANT

 • L’estudiantat que hagi contractat el PRÈSTEC AGAUR, en el primer termini no podrà fer l’automodificació de matrícula, però sí en el segon termini. Si l’automodificació genera un import a abonar, aquest es carregarà per domiciliació bancària i no s’incorporarà al préstec AGAUR
 • L’estudiantat que demanin la Beca de Caràcter General per al curs 2024-25 i vulgui modificar la seva matrícula, haurà de controlar el nombre final de crèdits que matricula, ja que aquest aspecte pot tenir repercussions econòmiques. En el procés d’automodificació no podrà ni augmentar ni disminuir el nombre de crèdits; únicament podrà fer canvis d’assignatures sempre i quan el còmput final del nombre de crèdits sigui el mateix que en la teva matrícula inicial. En cas de que vulgui modificar el nombre de crèdits matriculats, haurà de demanar cita prèvia per sol·licitar la modificació de matrícula a la Gestió Acadèmica i de Serveis, dins dels terminis establerts.Si un estudiant té algun problema per realitzar l’automodificació de matrícula que contacti amb la Gestió Acadèmica i de Serveis, dins del termini establert, mitjançant la nostra adreça de correu-e: ga.enginyeria@uab.cat
 • L’adjudicació de les places quedarà sotmesa a la capacitat dels grups de les assignatures.

Disposeu de tota la informació al web: