Reconeixement Escola

Programes EE

Per al curs 2023-24, hi ha 2 programes a l'Escola d'Enginyeria amb reconeixement de crèdits:

L'Escola d'Enginyeria, amb el programa de mentoratge acadèmic ESTUDIANT-MENTOR/A, PMA23.24, pretén involucrar l’alumnat dels últims cursos en l'acompanyament acadèmic a estudiants de primer curs per tal de complementar les activitats d’orientació de l’Escola. Sempre i quan la valoració de la seva activitat sigui positiva, l’estudiant podrà demanar el reconeixement màxim de 3 ECTS i un certificat de la seva participació.

El mentor/a no és un/a professor/a particular, però pot facilitar recomanacions sobre estratègies d'aprenentatge de cada assignatura, i orientació a l’alumnat tutoritzat sobre diferents aspectes de la vida universitària no tan sols des d’una vessant acadèmica sinó també per conèixer totes les possibilitats i oportunitats que dona la universitat en general i l’Escola d’Enginyeria en particular i que, molts cops, l’alumnat de primer segurament no coneix.

Funcions del mentor o mentora

 • Oferir a l’alumnat mentoritzat una idea de conjunt del pla d'estudis de la titulació i de les assignatures a cursar, revisant al començament de cada quadrimestre el contingut de les guies docents de cadascuna de les assignatures, especialment els resultats d'aprenentatge i el sistema d'avaluació.
 • Analitzar les assignatures de cada quadrimestre, i comentar les dificultats i problemes trobats pels estudiants, aportant idees per enfrontar el treball de cadascuna de les matèries.
 • Compartir en grup les experiències positives i avenços que aporti l’alumnat mentoritzat.
 • Treballar i conscienciar als estudiants sobre l’ètica i especialment els plagis/còpies en les activitats de les assignatures.
 • Posar en comú les estratègies personals d'estudi i organització del temps.
 • Comprovar que l’alumnat coneix la mecànica dels exàmens (data, durada, tipus i criteris d'avaluació), així com els continguts objecte d'examen en cada matèria.
 • Assegurar el coneixement de la normativa de permanència de la UAB.
 • Informar i promoure la participació de l’alumnat en la gestió universitària, amb especial èmfasi en la representació estudiantil i en els sistemes interns de garantia de la qualitat de les titulacions.
 • Comentar altres aspectes de la vida universitària que suscitin preocupació o dubtes en l’alumnat. Informar dels serveis d'orientació universitària a la seva disposició.

Per tant, durant el curs acadèmic el mentor/a haurà de:

 • Assistència a una reunió inicial de presentació-formació del Programa de Mentoratge Acadèmic que organitzarà l'Escola al començament del curs acadèmic.
 • Reunió (com a mínim) dos cops en cada quadrimestre amb el grup d'alumnes mentoritzats per ajudar-los a planificar i abordar l'estudi de les diferents matèries i les proves d'avaluació, i orientar-los davant dubtes de caràcter organitzatiu o administratiu que els alumnes li plantegin. Les dates aproximades d’aquestes reunions són: finals de setembre i abans de Nadal pel primer quadrimestre i finals de febrer i finals de maig pel segon quadrimestre. L’estudiant-mentor/a ha de registrar per escrit cada activitat (data, assistents, temes tractats).
 • Es recomana, si és oportú, que l’estudiant-mentor/a mantingui contacte per mitjans electrònics, de manera que s'aconsegueixi una interacció més personal per intercanviar informació o inquietuds sobre qualsevol tema d'índole acadèmica, organitzativa, etc.
 • Col·laboració amb la coordinació del Centre en les activitats d’acollida d’alumnat de primer, com per exemple les Jornades de Benvinguda al nou alumnat o les sessions informatives sobre els serveis i eines informàtiques.
 • Lliurament d’un breu resum de les activitats desenvolupades amb els seus mentoritzats, basat en un formulari establert pel Centre.
 • Assistència a una reunió final de resum/conclusions que tancarà el programa.

Requisits del mentor o mentora

L’alumnat interessat haurà d’haver superat 60 ECTS i demostrar motivació i habilitats socials per exercir la seva activitat. Per aquesta tasca desenvolupada es reconeixerà fins a un màxim de 3 ECTS per 75 hores de feina.

Places que hi ha disponibles:

30 places.

Procediment i terminis:

Primer semestre:

 • 12-20 de setembre: admissió de sol·licituds a través del formulari de sol·licitud.
 • 23 de setembre: resolució d’estudiants seleccionats. La direcció es posarà en contacte amb l’alumnat que ha fet la sol·licitud.

Formulari de sol·licitud de participació al Programa de Mentoratge Acadèmic (ESTUDIANT-MENTOR/A)

Més informació:

Si voleu més informació, contacteu amb albert.guisasola@uab.cat

El programa de suport a secundària, PSS23-24, pretén fomentar les vocacions en disciplines STEM i carreres científico-tecnològiques de l'alumnat de la comunitat educativa de Catalunya, i en especial a les noies.

Des de l’Escola d’Enginyeria oferim diverses opcions perquè triïs la que més t’encaixi segons la teva formació i les teves preferències. Si t’agrada el que estudies i t’agrada treballar amb adolescents, aquesta activitat és per a tu! A més, podràs demanar el reconeixement d’1 ECTS i un certificat de participació.

Mentoria mSchools App Education

L'Escola d'Enginyeria col·labora en el projecte mSchools App Education en què participen el Departament d’Educació, el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació GSMA. L’objectiu és incentivar el desenvolupament del pensament computacional de l'alumnat de la comunitat educativa de Catalunya.

En el marc d’aquest programa, els mSchools Student Awards, App Education, tenen per objectiu fomentar l’aprenentatge de la programació i l’emprenedoria mitjançant el desenvolupament de projectes d’aplicacions mòbils que ofereixin solucions a problemes reals i que tinguin com a punt de partida els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. Per tal de facilitar i acompanyar la feina dels docents d'ESO, Batxillerat i cicles Formatius participants en App Education, mSchools, es proposa la creació d’una comunitat de mentors i mentores formada per estudiants d’enginyeries d’àmbit TIC de Catalunya.

Funcions de l'estudiant:

 • Donar suport per desenvolupar un projecte utilitzant plataformes de programació com Scratch, MIT App Inventor, Javascript o similars.
 • Fer una formació virtual de 4 hores, per explicar el context i els programes.
 • Assessorar els centres assignats. Un cop rebuda la petició per part del centre, els mentors i mentores TIC contactaran per tancar una reunió telemàtica amb el docent i conèixer els seus dubtes. Les persones mentores TIC les poden resoldre immediatament o buscar solucions per presentar en una trobada posterior. Cada intervenció a un grup de centre equivaldrà aproximadament a 3 hores: Els/les mentors/es TIC podran resoldre dubtes en les àrees de: viabilitat dels projectes, disseny d'apps, interfícies d'usuari, llenguatges de programació, etc.

Requisits de l’estudiant de suport:

Atès que els participants com a mentors hauran de treballar amb menors d’edat, caldrà que tinguin el Certificat de delictes de naturalesa sexual emès pel Ministeri de Justícia.

Places disponibles:

Dependrà del nombre d’inscripcions de totes les universitats involucrades i del nombre de centres que necessitin suport.

Procediment i terminis:

 • 18 de setembre – 30 d’octubre: admissió de sol·licituds a través del següent formulari de sol·licitud: https://bit.ly/3cMMH5g
 • 10 de novembre: resolució d’estudiants seleccionats.
 • 20 al 27 de novembre: formació.
 • 1 de febrer – 30 d’abril: suport als centres.

Més informació: Si vols més informació, pots consultar aquest vídeo i contactar amb Aura.Hernandez@uab.cat.

 

Repte Experimenta

L'Escola d'Enginyeria col·labora en el projecte Repte Experimenta, un programa d'educació científica basat en la investigació i l'experimentació que parteix del mètode científic i del learn by doing per despertar la curiositat per les ciències i la tecnologia d’infants i joves i de tota la societat en general, amb l'objectiu d'augmentar el nivell d'alfabetització científica i tecnològica, així com fomentar les carreres científiques i tecnològiques entre el jovent, desconstruint també els estereotips de gènere.

Si tens vocació de transmetre el teu coneixement, vols divulgar la ciència i les tecnologies i et crida treballar amb joves, aquesta és la teva oportunitat! Es busquen estudiants de grau amb formació científica (per exemple, de qualsevol enginyeria o similar) per apadrinar científicament alumnes de 1r i 2n d'ESO. Guanyaràs experiència certificada en divulgació científica i l'opció d’accedir al programa propi de mentoring. A banda entraràs a formar part de la comunitat del Hub Experimenta, una xarxa col·laborativa integrada per membres de les comunitats acadèmica i empresarial, que t'oferirà l’oportunitat de visitar empreses, trobar ofertes de feina o participar en el programa de mentoring o en l’Experimentathon.

Funcions de l'estudiant de suport:

 • Assessorar de forma presencial al grup (3 a 4 alumnes) per fer un experiment senzill amb material que es pot trobar al supermercat o farmàcia o semblant.
 • 25 hores de dedicació repartides entre 2 hores de formació (online), 20h de sessió pràctica presencial i 3h de suport online i correcció i valoració de la feina feta pels apadrinats.

Requisits de l'estudiant de suport:

Atès que els participants com a mentors hauran de treballar amb menors d’edat, caldrà que tinguin el Certificat de delictes de naturalesa sexual emès pel Ministeri de Justícia.

Places disponibles:

26 places al novembre, 28 al gener i 15 a l'abril.

Els instituts es troben ubicats a l'àrea metropolitana de Barcelona (Viladecans, Sant Andreu i Ripollet).

Procediment i terminis:

Cal enviar un email a mariaeugenia.suarez@uab.cat 

Més informació: https://retoexperimenta.es/

 

Mentoria Olimpíada de Telecos

L'Escola patrocina i col·labora en l'organització de la II Olimpíada de telecomunicacions, esdeveniment d'àmbit estatal organitzat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació (COITT) i l'Associació Espanyola de Graduats & Enginyers Tècnics de Telecomunicació (AEGITT), juntament amb la Conferència de Directors d'Escoles amb Graus d'Enginyeria a l'Àmbit de Telecomunicació (CODIGAT).

L'objectiu se centra en la promoció de les telecomunicacions, la cultura científica, la tecnologia i la innovació, entre l'alumnat d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de grau mitjà i superior, amb el propòsit de despertar vocacions científico-tecnològiques. La missió és que els equips participants desenvolupin un projecte que relacioni les telecomunicacions amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030, per fomentar el coneixement de les àrees en què telecomunicacions són presents en el dia a dia de la societat. El prototip desenvolupat ha d'estar basat en qualsevol plataforma programable amb l'IDE d'Arduino.

Funcions de l'estudiant de suport:

 • Fer una formació virtual de 2 hores, per explicar el context i els programes.
 • Donar suport al taller d'Arduino, que se celebrarà a l'Escola al mes de gener (2 hores).
 • Donar suport al desenvolupament d'un projecte per part dels equips participants. Els requisits per a aquests equips és que almenys han d'utilitzar una placa programable amb l'IDE d'Arduino, i el maquinari utilitzat haurà d'incloure un component discret o integrat, que permeti una comunicació sense fils i/o cablejada, com a part necessària del projecte presentat. Per tant, el suport serà en aquestes àrees (19 hores).
 • Donar suport a la jornada classificatòria el dissabte 27 d’abril (4 hores).

Requisits de l’estudiant de suport:

Atès que els participants com a mentors hauran de treballar amb menors d’edat, caldrà que tinguin el Certificat de delictes de naturalesa sexual emès pel Ministeri de Justícia.

Places disponibles: dependrà del nombre d'inscripcions finals

Procediment i terminis:

 • 2 d’octubre al 30 de novembre: admissió de sol·licituds enviant un correu a coordinacio.grau.enginyeria.sistemes.telecomunicacio@uab.cat
 • 2 de desembre: resolució d'estudiants seleccionats/des
 • 15 – 26 de gener: formació
 • 26 de gener: taller d’Arduino
 • 1 de febrer - 19 d'abril: suport als centres

Més informació: https://olimpiadasteleco.com/ i Antoni.Morell@uab.cat