Reconeixement per la participació en activitats de representació estudiantil

Reconeixement per la participació en activitats de representació estudiantil

Les activitats de reconeixement acadèmic per la participació en activitats de representació estudiantil poden ser de dos tipus, amb un valor d’un o dos crèdits cadascuna:

  • Assistència i aprofitament en cursos de formació sobre la participació de l’alumnat en organismes universitaris orientats prioritàriament a estudiants de primer o segon curs que ocupi un càrrec de representació per primer cop, per tal d’afavorir que el coneixement adquirit reverteixi a la mateixa Universitat. Es poden admetre estudiants de cursos superiors que ja siguin representants d’estudiants en òrgans de govern. Pots assistir als cursos de formació abans de l’activitat representativa o simultàniament.
  • L’exercici durant un curs acadèmic d’un càrrec de representació estudiantil, sempre i quan hagis assistit com a un mínim del 80% de les sessions de l’òrgan de representació del qual siguis membre.

Els centres docents estableixen la metodologia per valorar l’aprofitament de l’exercici dels càrrecs de representació, tutoritzen l’alumnat participant i certifiquen l’assistència i l’aprofitament de la participació.

Una vegada finalitzat el curs acadèmic, els centres docents han de comunicar a la persona representant institucional amb competències sobre afers d’estudiants, la llista d’alumnes que han demostrat l’aprofitament de les activitats de representació.