Avaluació Única

A partir del curs 2023-2024 hi ha la possibilitat de sol·licitar avaluació única en determinades assignatures de cada titulació de grau i de màster universitari. Pots consultar la llista d’assignatures que ho permeten a l'apartat d'informació específica de l'Escola d'Enginyeria.

Per més informació aquí

Es publica el llistat d'assignatures que permeten avaluació única, segons els acords de les Comissions de Docència ratificats en la Junta Permanent de 30 de març de 2023. Podeu consultar, per titulació, el llistat de les assignatures de Grau, i el de les de Màster.

Dates per demanar l'avaluació única del curs 24/25:

- per assignatures de primer i segon semestre: del 10 de setembre al 30 de setembre de 2024. 
- per assignatures de segon semestre es torna a obrir un període del 12 de febrer al 28 de febrer de 2025.

La sol·licitud s'ha de fer pel formulari on-line.