Coordinacions d'Intercanvis

Coordinadors intercanvis

Tutoria prèvia a la sol·licitud d'intercanvi
 
 1. Descarrega i imprimeix aquest formulari.
 2. Sol·licita cita amb el/la coordinador/a d’intercanvis de la teva titulació.
 3. Omple el formulari seguint les indicacions del/la coordinador/a que l’haurà de signar autoritzant les destinacions.
 4. Presenta el formulari signat a la finestreta d'intercanvis de la Gestió Acadèmica en l'horari d'atenció al públic.
La coordinació d'intercanvis de les diferents titulacions són:
 
 • Grau en Enginyeria Informàtica
  • Jordi Pons (jordi.pons@uab.cat)
 • Graus en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació / Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
  • Antoni Morell (antoni.morell@uab.cat)
 • Grau en Enginyeria Química
  • Montserrat Sarra (montserrat.sarra@uab.cat)
 • Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles
  • Lluís Ribas (lluis.ribas@uab.cat)
 • Grau en Enginyeria de Dades
  • Debora Gil (debora.gil@uab.cat)
 • Grau en Gestió Aeronàutica