Departaments de l'Escola

La UAB és una font d'investigació de qualitat i un centre de transmissió del coneixement i la tecnologia a la societat i és reconegut internacionalment per les seves investigacions científiques. Els professors de l'Escola d'Enginyeria són membres de diferents departaments de la Universitat que realitzen la seva recerca a través de diversos projectes de recerca.