El Consell d'Estudiants de l'Escola d'Enginyeria

Consell d'Estudiants

Junta Consell d'estudiants


El Consell d'Estudiants de l'Escola d'Enginyeria (CE-EE o CE3) de la Universitat Autònoma de Barcelona és l'òrgan de representació, participació, coordinació i decisió dels estudiants de l'Escola d'Enginyeria, i alhora és l'òrgan interlocutor dels estudiants amb les institucions de la UAB. L'objectiu essencial del Consell d'Estudiants de l'Escola d'Enginyeria és vetllar pels drets i interessos dels estudiants, dirigir les seves propostes i demandes dins els òrgans universitaris competents, i promoure i facilitar que aquests estudiants rebin una formació acadèmica i humana de qualitat.
 
La Normativa d’ús del local d’estudiants de l’Escola d’Enginyeria es pot consultar aquí

Correu electrònic: consell.estudiants.enginyeria@uab.cat
QC/0005 (Local d'Estudiants) / Consell d'Estudiants / +34 93 581 34 96

Pàgina web: enginyeriauab.cat