Comissió de Qualitat

Comissió de Qualitat

  • Director/a de l'Escola, Sotsdirector/a de Qualitat i Sotsdirector/a d'Acció Docent
  • Coordinadors/es titulacions (1 grau i 1 màster)
  • Estudiants (1 grau i 1 màster)
  • PAS amb responsabilitat de qualitat (Administrador/a de centre, Gestor/a acadèmica i Gestor/a de qualitat)